Abstrakt

vi studerade korrelationerna mellan mönstret av svaghet, stroketyp, topografi och etiologi hos 255 patienter vars första stroke manifesterades av isolerad hemiparesis. De representerade 14% av de efterföljande tillåtna strokepatienterna. Svaghetsfördelningarna var följande: ansikte, övre extremitet och nedre extremitet (FUL) (50%); ansikte och övre extremitet (FU) (29%); övre extremitet (U) (10%); och övre och nedre extremitet (UL) (9%). Tjugonio procent av patienterna hade dysartri, vilket inte hade något lokaliseringsvärde. Mindre än hälften av patienterna hade en djup infarkt, och en tredjedel hade en potentiell embolisk källa från hjärtat eller stora artärer. Logistisk regressionsanalys visade att historia av hypertoni och typ av svaghetsfördelning var de viktigaste faktorerna som stod för lesionslokalisering: patienter med FUL distribution och hypertoni hade 90% sannolikhet för djup infarkt; patienter antingen med FUL distribution men ingen hypertoni eller med UL distribution och hypertoni hade vardera 70% Sannolikhet för djup infarkt. Ren motor monoparesis orsakades nästan aldrig av en djup infarkt. Vi föreslår att antagandet av en lacunar etiologi till en ren motorisk stroke endast bör tillämpas på patienter med full involvering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.