sammanfattning:

en grupp Ovanliga och intressanta manifestationer av Crohns sjukdom diskuteras och illustreras. Vikten av att erkänna och korrekt utvärdera dessa resultat betonas, särskilt hos patienter under 40 år som inte har haft en tidigare bukoperation. Markerad dilatation och stasis av luminalt innehåll i tunntarmen hos patienter med relativt milda symtom eller en lång historia av milda buksymtom bör innebära att regional enterit är en sannolik orsak till symtomatologin hos tunntarmsobstruktion hos unga patienter som inte har haft tidigare bukoperationer.

några av de beskrivna roentgenologiska fynden är antingen diagnostiska eller mycket tyder på Crohns sjukdom, även när de ses på sådana ovanliga platser som gastrisk antrum, tolvfingertarm och proximal jejunum. Involvering av antrum, pylorus och proximal del av tolvfingertarmen i kontinuitet ger ett ”pseudo post-Billroth I” – utseende som starkt tyder på granulomatös sjukdom när den ses hos patienter utan tidigare bukoperation. Lokaliserade former av Crohns sjukdom kan producera partiella slutna slingtyper av obstruktion, medan blindslingahinder och allvarliga malabsorptionsproblem kan uppstå när sjukdomen orsakar en högkvalitativ obstruktion av den distala delen av tunntarmen associerad med en duodenokolisk fistel.

” Pseudodiverticula ”på grund av flera kryptor och tillfällig otillförlitlighet av” strängtecknet ” som visas efter intag av bariumsulfat diskuteras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.