postpartumperioden är en tid med ökad risk för nystartad psykiatrisk sjukdom, sjukhusinläggningar och psykiatrisk vård för nya mödrar. Forskning om postpartum humörsjukdomar har främst fokuserat på egentlig depression, och har förbisett studien av bipolär sjukdom, särskilt bipolär II-störning och bipolär sjukdom som inte annars anges. Underlåtenhet att korrekt diagnostisera postpartum bipolär sjukdom kan fördröja inledandet av lämplig behandling, leda till olämplig behandling – och därmed utfällning (hypo)mani, snabb cykling eller en blandad episod – eller resultera i polyfarmaci och behandling refraktoritet. Den allvarligaste konsekvensen är dock den höga risken för barnmord och självmord bland kvinnor med postpartum bipolär sjukdom. Medan inga specifika screeningverktyg har validerats för postpartum mani eller bipolär depression, kan symtom på hypomani, atypisk depression, en familjehistoria av bipolär sjukdom och ett snabbt insättande av depressiva symtom efter leverans föreslå en bipolär diatese. I avsaknad av farmakologiska eller psykoterapeutiska behandlingar för att styra kliniskt beslutsfattande rekommenderas att behandlingen av bipolär depression efter postpartum följer samma riktlinjer som behandlingen av bipolär depression utan postpartum, med hjälp av mediciner som är kompatibla med amning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.