dzięki wynalezieniu poliakrylanu do końcowych zastosowań ogrodniczych możliwe stało się zatrzymywanie wilgoci w glebie przez dłuższy czas, zwłaszcza w długich okresach niedoboru wilgoci. Gdy gleba wysycha, Strefa otaczająca superchłonne cząstki stałe zatrzymuje wilgoć, tworząc bardziej pożądane środowisko dla korzeni roślin w tych strefach ze stałym dopływem wilgoci.

dostępność wody jest kluczowym czynnikiem ograniczającym wzrost i rozwój roślin, zwłaszcza w suchych i półsuchych ekosystemach. Super chłonne polimery pomagają glebie utrzymać wodę po deszczu lub nawadnianiu i uwalniają wodę stopniowo podczas wzrostu roślin.

wiele substancji pochłaniających wodę zostało ujawnionych jako dodatki do gleby, aby zapewnić stałe źródło wilgoci dla roślin. Ważnym kryterium skutecznego stosowania jest zdolność substancji pochłaniającej wodę do utrzymania jej właściwości zatrzymywania wody w ciągu serii cykli mokrych / suchych.

poliakrylan sodu jest dominującym superchłonnym polimerem stosowanym obecnie z ponad 90% udziałem w rynku. Ponieważ jest on tańszy, zyskowcy często sprzedają poliakrylan sodu do zastosowań rolniczych. Jednak jego głównym zastosowaniem jest absorbent płynów ustrojowych w higienicznych produktach do usuwania, szczególnie w pieluchach i podpaskach higienicznych, gdzie szybka absorpcja wody jest niezbędnym wymogiem, z silnym powinowactwem do wody.

w okresach suchych poliakrylan sodu ma tendencję do kondensacji i tworzenia połączeń sieciowych, które hamują ponowne pęcznienie po ponownym zwilżeniu. Nawet w sytuacjach, w których występuje ograniczona liczba cykli mokrych/suchych, poliakrylan sodu hamuje wzrost roślin lub w niektórych przypadkach jest nawet toksyczny dla roślin. Uważa się, że to hamowanie wzrostu lub toksyczności roślin powstaje, ponieważ jony sodu w sieci poliakrylanu sodu są łatwo wymienne i są adsorbowane przez cząstki gliny lub mają tendencję do wymiany z kationami na powierzchni korzeni roślin, tworząc stan analogiczny do gleby zasadowej, która zazwyczaj ma tendencję do niekorzystnego wpływu lub hamowania wzrostu roślin. Żel poliakrylanowy sodu oferuje potencjał do stosowania w ogrodniczych zastosowaniach końcowych, pod warunkiem, że można zmniejszyć tendencje do hamowania wzrostu roślin lub toksyczności wobec roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.