Pluton w czwartym domu – Święta Lalka

ludzie z plutonem w czwartym domu częściowo istnieją w przestrzeni pod nami. Głębokie przesłania duchowego przewodnictwa generują się przez nieświadomość i wyrażają się Żywo poprzez świadomą intuicję, sen i wyobraźnię jednostki. Dziedzictwo przodków z Plutonem W 4th jest fascynująco bogate. Jest święta istota o narodzinach tego dziecka. Jest dziedziczką wiekowej mądrości, wiedzy i magii. Jednostka ma potężną pamięć, która może odtwarzać wydarzenia z poprzednich wcieleń lub traumy. Znajome uczucie rodziny może przyjść poprzez intymność z niewidzialnym. Niewidzialne głosy, wiadomości rad od wyższych strażników i nieświadomy Pałac nieświadomego bezpieczeństwa mogą stać się domem. Może to stworzyć osobę zinternalizowaną lub pozornie odizolowaną. To poczucie oddzielenia od świata może emanować czystą błogością dla indywidualnego lub samotnego horroru.

osoba z plutonem w 4 domu ma niestabilne wewnętrzne doświadczenie. Emocje wnikają z nieświadomości, więc nastrój jednostki może nagle ulec zmianie z pozornie bez związku przyczynowego. Może to generować niekończące się zamieszanie i agresję na jaźń w plutonie w czwartej jednostce. Wspomnienia mogą być zniekształcone przez stan emocjonalny i wyzwalają urojenia i fałszywe wspomnienia o zdradzie. Strach przed porzuceniem może być samowystarczalny z plutonem w 4. Jednak w środku jest królik wołający z echem Boga. To uczucie opuszczenia na Ziemi może znaleźć pokój w Boskiej bliskości, a tęsknota i zdolność do tego Zjednoczenia jest tak głęboka i majestatyczna, że jednostka poszukuje intensywnych więzi z innymi ludźmi. Ci, których jednostka przyjmuje do swojego wewnętrznego kręgu, stają się rodziną. Ponieważ jednostka jest zazwyczaj dość prywatna i powściągliwa, aby zaufać, ten krąg może być niezwykle trudny do zdobycia. Może to być efekt uboczny wczesnej zdrady. Jednostka mogła być możliwym świadkiem zdarzenia, którego nigdy nie miała zobaczyć, lub skonfrontować się z demonami dziedziczenia, takimi jak zaburzony psychicznie rodzic lub pokoleniowe cykle dysfunkcji. Poczucie bezpieczeństwa jednostki mogło być w jakiś sposób zagrożone, jakby nigdy nie miała poczucia stabilności lub ochrony. Może doszło do czegoś takiego, jak jej rodzice pozostający w nieszczęśliwym małżeństwie i cicha niechęć raniąca jej wrażliwość.

jest niewidzialna głębokość z plutonem w 4. Jednostka może dążyć do zniszczenia wzorców rodzinnych, ponieważ zniszczenie wydawało się dla nich tak surowe. To psychologiczna sonda duszy. Maska jest noszona w codziennym życiu, ale czysta moc, odporność i energia psychiczna generuje, jeśli tylko spojrzysz trochę mocniej. Jednostka jest naturalnym psychoanalitykiem i łatwo postrzega duchową energię innych ludzi. Wymyślają Ukryte prądy i konsultują się z książką zaklęć w środku. Samotność i izolacja łączą się z plutonem w 4. Znaczna część doświadczenia jednostki istnieje na świecie wewnętrznym, więc koce życia mogą wystąpić w odstawieniu. Ten rodzaj intensywnego zinternalizowanego skupienia zapewnia samowystarczalność, która łagodzi obawy o porzucenie i pozwala jednostce odkrywać czary, które istnieją w ich indywidualnej istocie. Ponieważ wydawało się, że przez większość życia nie ma oddzielenia od siebie i matki, pomimo wycofania się jednostki, może istnieć zależność od innych ludzi, ponieważ czuje, że nie istnieje bez nich. Ale tutaj może być odwrotnie. Istnieje taka zagubiona mistyka i święta wiedza mieszkająca w plutonie w 4-tym ludzie. Jest magnesem dla tych, którzy szukają odpowiedzi i proroctw. Nie wiedząc o tym, za oczami znajduje się oświetlona Świątynia.

-C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.