anarchia Post-lewicowa jest ostatnim nurtem w myśli anarchistycznej, który promuje krytykę stosunku anarchizmu do tradycyjnego lewicowości. Niektórzy post-lewicowcy starają się wyjść poza granice ideologii w ogóle, przedstawiając jednocześnie krytykę organizacji i moralności.

pod wieloma względami Post-lewicowa anarchia powraca do indywidualistycznych korzeni anarchii, uwalniając ją od jej kolektywistycznych ciężarów.

pod wpływem pracy Maxa Stirnera i Sytuacjonistycznej Międzynarodówki, post-lewicowa anarchia charakteryzuje się naciskiem na powstanie społeczne i odrzuceniem lewicowej organizacji społecznej.

Post-lewicowcy twierdzą, że lewica, nawet Lewica rewolucyjna, jest anachroniczna i niezdolna do tworzenia zmian. Post-lewicowa anarchia oferuje krytykę radykalnych strategii i taktyk, które uważamy za przestarzałe: demonstrację, walkę klasową, skupienie się na tradycji i niezdolność do ucieczki z granic historii. Na przykład książka Anarchy in The Age of Dinosaurs krytykuje tradycyjne lewicowe idee i klasyczny anarchizm, wzywając jednocześnie do odmłodzonego ruchu anarchistycznego. CrimethInc. esej „twoja polityka jest nudna jak cholera” to kolejna krytyka ruchów „lewicowych” :

dlaczego uciskany proletariat nie opamiętał się i nie dołączył do was w walce o wyzwolenie świata? wiedzą, że wasze przestarzałe style protestu – wasze marsze, trzymane w ręku znaki i Zgromadzenia-są teraz bezsilne, aby dokonać prawdziwej zmiany, ponieważ stały się tak przewidywalną częścią status quo. Wiedzą, że twój post-marksistowski żargon jest odpychający, ponieważ tak naprawdę jest to język zwykłego akademickiego sporu, a nie broń zdolna do podważania systemów kontroli…

— Nadia C.,, Twoja polityka jest nudna jak cholera ”

jaka po-lewicowa anarchia krytykuje

Lewica¶

 • krytyka Lewicy jako mglistej, anachronicznej, rozpraszającej, nieudolnej & w kluczowych momentach siły przeciwnej do zamierzonego („lewe skrzydło kapitału”)

 • krytyka działaczy lewicowych za karierowiczostwo polityczne, kulturę celebrytów, obłudę, uprzywilejowaną awangardę & męczeństwo

 • krytykując skłonność lewicowców do izolowania się w środowisku akademickim, sceny & klików, jednocześnie usiłując oportunistycznie zarządzać zmaganiami

ideologia¶

 • krytyka dogmatów & myślenie ideologiczne jako odrębne zjawisko na rzecz „krytycznej teorii siebie” na poziomie indywidualnym &

moralność¶

 • moralna nihilistyczna krytyka moralności / reifikowanych wartości / moralizm

 • krytyka stałych, formalnych, masowych, mediowanych, sztywnych, skoncentrowanych na wzroście sposobów organizacji na rzecz tymczasowych, nieformalnych, bezpośrednich, spontanicznych, intymnych form relacja

 • krytyka tendencji lewicowych wzorców organizacyjnych w kierunku managerializmu, redukcjonizmu, profesjonalizmu, substytucjonizmu & ideologia

 • krytyka tendencji związków & organizacji lewicowych do naśladowania partii politycznych, działających jako przestępcy / mediatorzy, z hierarchią teoretyków opartą na kadrach & wojowniczy lub intelektualista & grunt, defilujący w kierunku instytucjonalizacji & rytualizujący wzór spotkania-głosowania-rekrutacji-marszu

polityka tożsamości¶

 • krytyka Polityka tożsamościowa w zakresie, w jakim zachowuje tożsamości umożliwiające wiktymizację & role społeczne (tj. afirmujące, a nie negujące płeć, klasę itp.& zadaje paraliż wywołany poczuciem winy m.in.

 • krytyka kampanii lub orientacji w jednym wydaniu

co cenią anarchiści po-lewicowi¶

 • wyjście poza anarchizm jako statyczną praxis historyczną w anarchię jako żywą praxis

 • skupianie się na życiu codziennym & ich intersekcjonalność, a nie dialektyka / totalizujące narracje (z tym, że anarcho-prymitywiści skłaniają się ku epistemologii)

 • podkreślanie autonomii osobistej & odrzucenie pracy (jako praca przymusowa, praca wyobcowana, miejsce pracy-centricity)

 • krytyka oświeceniowych pojęć kartezjańskiego dualizmu, racjonalizmu, humanizmu, demokracji, utopii itp.

 • krytyka przemysłowych pojęć społeczeństwa masowego, produkcji, produktywności, wydajności, „postępu”, technofilii, cywilizacji (esp. w tendencjach antycywilizacyjnych)

anarchia Post-lewicowa jest pojęciem parasolowym, które obejmuje:

 • egoizm

 • anarchia nihilistyczna

 • i do pewnego stopnia Postanarchizm

zasoby¶

„twoja polityka jest nudna jak cholera” autorstwa Crimethinc

„cokolwiek zrobisz, ujdzie ci to na sucho” autorstwa Jason McQuinn

„Lewica 101” autorstwa Lawrence Jarach

„anarchiści, nie pozwól, aby Lewica zrujnowała Twój apetyt” autorstwa Lawrence Jarach

Lewica: „Myślenie krytyczne jako broń Anarchistyczna”Wolfi Landstreicher& Jason McQuinn

” przeciw Organizacjonizmowi: anarchizm jako teoria obiema& krytyka organizacji”Jason McQuinn

” demoralizujący moralizm: daremność Fetyszyzowanych wartości”Jason McQuinn

” od polityki do życia: pozbycie się anarchii lewicowego kamienia młyńskiego”Wolfi Landstreicher (ostro krytykowana przez Lilith w” nieposłuszeństwie płci: Antyfeminizm & powstańczy brak dialogu”)

radykalna teoria: „Przeciwko społeczeństwu masowemu”Chrisa Wilsona

” o organizacji”Jacques’ a Camatte

” Pilsen: Chicago 's Revolution of Everyday Life”Silasa Crane’ a

” Anarchy in The Age of Dinosaurs”

„Days of War, Nights of Love”crimethinc

” ego i jego własne”Maxa Stirnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.