A * Harvest Song

Psalm 65

An EasyEnglish Translation with Notes (about 1200 wordvocabulary)on Psalm 65

www.gemakkelijk Engels.Bijbel

Gordon Churchyard

woorden in dozen komen uit de Bijbel.

woorden met een * ster worden beschreven in de woordenlijst aan het einde.

de vertaalde Bijbeltekst moet nog vooraf gecontroleerd worden.

Jezus nam brood en bedankte (God). Hij brak het en gaf itto (zijn vrienden). Hij zei: “Dit is mijn lichaam dat ik voor jullie geef. Doe dit om mij te herinneren”. Op dezelfde manier gaf hij hen ook de (wijn) beker na het avondeten. Hij zei: “deze beker is de nieuwe overeenkomst in mijn bloed. Mijn bloed zal voor jullie uitgieten.” (Lucas 22: 19-20) (andere woorden voor Overeenkomst zijn “verbond” en “testament”.)

(Dit is) voor de muziek leider.
(het is) een psalm van David, een lied.* Silence is * praise to you, God, in Sion.
en wij zullen onze beloften aan u nakomen.

v2 u bent de enige die het gebed hoort.
tot u moet elke man en vrouw komen.

v3 mijn * zonden zijn te zwaar voor mij.
u (alleen) kunt (de slechte resultaten van) onze*ongehoorzaamheid wegnemen.

v4 de man die je kiest zal erg gelukkig zijn.
u brengt hem in de buurt en hij zal zich tot uw rechtbanken wenden.
we zullen veel goede dingen hebben in uw huis, in uw *heilige *tempel.

v5 je antwoordt ons door dingen te doen die rechtvaardig zijn*,
(maar) ze maken ons bang.
u bent de God die ons redt.
u bent de hoop van mensen van de uiteinden van de aarde en verre zeeën.

v6 je bent zo sterk dat je de bergen hebt gemaakt.
alles wat u doet laat zien hoe krachtig u bent.

v7 je zorgt ervoor dat de zeeën niet boos worden, zodat het water geen geluid maakt.
u doet hetzelfde met mensen.

V8 degenen die leven zien de grote dingen die je hebt gedaan.
het maakt hen bang.
waar de ochtend begint en de avond eindigt (zij) roepen om * vreugde (voor u).

v9 u zorgt voor theland.
je laat er regen op vallen en je laat de grond goed groeien.De rivieren van God zijn vol water.
ze geven mensen *graan omdat dat is hoe je bereid (het land).

v10 giet water op het land waar de ploeg was. Dit maakt het plat.
laat de grond zacht worden door de regen. (Dan) het zal groeien (planten).

v11 het beste deel van het jaar is wanneer u ons goede dingen geeft.
overal waar je gaat is er genoeg.

v12 de velden in wild placespour out goede dingen.
overal in de heuvels is er genoeg.

v13 de velden zijn vol schapen.De valleien zitten vol graan .
(ze lijken) te schreeuwen en te zingen voor * vreugde!

het verhaal van Psalm 65

veel Bijbelstudenten denken dat dit een *harvest psalm is. * Oogst is wanneer mensen plukken de vruchten en groenten die ze nodig hebben voor voedsel. De drie jewshad oogsten:

1. Pascha (Maart-April). Dit was de eerste * oogst, toen ze brachten * graan genaamd gerst. Ze maakten brood van gerst.

2. Pinksteren (Mei-Juni). Dit was de tweede oogst, toen ze graan, tarwe, binnenbrachten. Ze maakten er ook brood van.

3. Loofhutten (September-Oktober). Dit was de laatste * oogst, toen ze de druiven geplukt.Ze maakten wijn van de druiven.

wijn is een drank met alcohol erin.Deze oogsten herinneren ons aan het brood en de wijn waarvan Jezus zei dat het zijn lichaam en bloed waren. Paulus herinnert ons er ook aan dat omdat Jezus stierf op Passover, hij de eerste * oogst was van het nieuwe volk van God! (“De eerstelingen dergenen, die sliepen”, 1 Korintiërs 15: 20.)

als Psalm 65 een *oogst psalm is, dan is het voor gebruik bij Pascha.Er zou geen *graan nog in de velden bij de tweede en derde *oogsten.

maar we kunnen de psalm op een andere manier bekijken. We kunnen zeggen dat:

· verzen 1-4 vertellen ons dat God ons redt

· verzen 5 – 8 vertellen ons dat God machtig is

· verzen 9 – 13 vertellen ons dat God ons veel goede dingen geeft.

wanneer koningen en hun soldaten door een land trokken, namen ze vaak alles met zich mee. Als God als koning door een land gaat, verlaat hij meer dan hij neemt!Toen David deze psalm schreef, had hij de *tempel niet gebouwd. Hisson Solomon deed dat. Dus vers 4 gaat over de * tent die David gebruikte als een * tempel, of iemand anders veranderde de psalm nadat Salomo de *tempel bouwde.

wat Psalm 65 betekent

vers 1 is moeilijk te begrijpen. Misschien betekent het dat het goed is om stil te zijn voor God. Zo hebben we het vertaald. Of misschien betekent het dat er * stilte is waar er zou moeten zijn * lof. Sommige vertalingen zeggen dat dit is wat het betekent. Ook hebben sommige Griekse Bijbels “inJerusalem” aan het einde van het vers. Sion is de heuvel in Jeruzalem waar Solomon de *tempel bouwde.

vers 3: Veel mensen voelen dat hun * zonden * zijn * als een gewicht op hen. Het maakt ze erg verdrietig. Hier, David voelde *zo. Maar healso wist dat God het gewicht kon wegnemen. “Take away “in Hebreeuws is”blot out”. Het is *alsof je een teken verbergt door er een groter teken op te zetten. Je kunt het eerste teken niet zien! Je hebt het uitgewist. Als je meer wilt weten over * zonde, * ongehoorzaamheid en het uitwissen *zonde, lees dan de noten in Psalmen 32 en 51 in deze reeks Psalmen.Vers 4: De * Hoven zijn de delen van de * tempel buiten het hoofdgebouw. Er waren veel kleine kamers voor Gods dienaren om te leven.Vers 5: alles wat God doet is rechtvaardig.Dit betekent dat er niets mis of slecht in zit. Maar sommige dingen die hij mensen wel bang maakt. We noemen wat ze voelen “angst”. Het maakt sommige mensen bang voor God. Het laat anderen zien hoe groot hij is, en zij willen Hem liefhebben en aanbidden. We noemen dit soort goede angst “* ontzag”.

in verzen 6-8 hebben we de tweede soort van “angst voor God”. God geeft deze mensen hoop, en ze willen schreeuwen voor * vreugde aan him.In met andere woorden, ze zijn zo blij dat het hen doet zingen voor God!

vers 6: “Made the mountains” is eigenlijk “put the mountains in their places” in het Hebreeuws. Jezus zei dat onze * gebeden ook bergen konden bewegen! Dat komt omdat als we bidden dat God laat zien hoe sterk hij is.Vers 7: Jezus deed dit toen hij met zijn vrienden in een boot zat.Ze dachten dat ze zouden verdrinken omdat de storm zo erg was! Maar Jezus hield de storm tegen, zodat het water geen lawaai maakte.Vers 8: een heel belangrijk ding over deze psalm is dathet zegt dat iedereen tot God kan komen. Kijk in vers 2. “Elke man en vrouw moet komen”. En in dit vers “degenen die ver weg wonen zien hoe groot je bent”. Hoe ver? Van het oosten (“waar de morgen begint”) naar het westen (“waar de avond eindigt”)! Psalm 65 tellsus dat we niet hoeven Israëlieten. We kunnen allemaal tot God komen, waar we ook leven!Vers 9: “bereid” betekent dat God dingen aan het land deed zodat het veel fruit en groenten gaf. Regen was belangrijk voor de Joden. Zonder dat waren er geen groenten en fruit. Ze zouden sterven van Hunger. Maar God stuurde veel water. “Graan” is een woord dat betekentde vrucht van planten *zoals tarwe, maïs, gerst, en anderen. We gebruiken ze om brood te maken.Vers 10: wanneer we de aarde ploegen, laat de ploeg het niet plat achter. Maar de regen maakt het weer plat. Het maakt het ook zacht sopeople kan zaden planten.Vers 11: dan komt de oogst. Dat is de beste tijd van het jaar, zegt David in de psalm! God geeft veel goede dingen.Vers 12-13: hier zijn 4 plaatsen waar God overvloedig goede dingen geeft:

* de wilde plaatsen waar niet veel mensen wonen

· de heuvels waar het moeilijk is om dingen te telen

· de plaatsen waar boeren veel schapen houden

· de valleien bij de rivieren waar het graan groeit.

op al deze plaatsen … eigenlijk overal … God geeft genoeg.We zeggen vaak dat hij ons” zegent”. Dat woord “zegent” betekent echt dat wanneer we zaden planten we veel fruit en groenten zullen krijgen;wanneer we schapen houden zullen er veel baby schapen (lammeren) zijn; en mannen en vrouwen zullen kinderen krijgen. “Zegen” betekent goede oogsten van alle soorten!

iets te doen

veel mensen zijn niet “* gezegend”. Bid tot God dat hij ze zal zegenen, dat wil zeggen, stuur ze genoeg voedsel en andere dingen die ze nodig hebben. Stop nooit met bidden voor dit. Jezus zei ons om te bidden “geef ons vandaag brood voor vandaag” (Matteüs 6:11).

Woordenlijst

ontzag ~ bang voor iemand groter dan u, maar nog steeds van hen houdt.

zegen ~ zeg goede dingen over, of doe goede dingen om.

Hoven ~ delen van een * tempel buiten het gebouw.

Convenant ~ wanneer twee mensen het eens zijn maken ze een convenant.

ongehoorzaamheid ~ niet gehoorzamen.

graanzaad van een hoge grasachtige plant, die we gebruiken om brood te maken.

oogsttijd bij het plukken van groenten en fruit .

heilig ~ heel erg goed; alleen God is echt heilig (omdat healways zijn regels gehoorzaamt); Jeruzalem was heilig omdat mensen God aanbaden.

vreugde ~ zich diep van binnen gelukkig voelen.

like ~ een ander woord voor ‘as’.

lof ~ (zelfstandig naamwoord, of iets zijn) woorden die zeggen dat iets of iets heel goed is.

lof ~ (werkwoord, of iets doen) zeggen dat iemand of iets heel goed is.

gebed ~ woorden die je zegt wanneer je bidt.

rechtvaardig ~ zeer goed; alleen God is zeer rechtvaardig (of heeft rechtvaardigheid); doen wat goed is.

rechtvaardigheid ~ heel goed zijn.

stilte ~ zeer rustig, zonder ruis.

sin ~ (zelfstandig naamwoord, of iets zijn) a niet gehoorzamen van Gods regels.

sin ~ (werkwoord, of iets doen) gehoorzaam Gods regels niet.

tempel ~ een speciaal gebouw waar mensen God aanbidden.

tent ~ een klein huisje gemaakt van dierenhuiden.

aanbidding ~ zeg dat iemand heel geweldig is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.