of onderhandelen vóór het indienen van een rechtszaak, of een poging om een reeds ingediende rechtszaak op te lossen, met behulp van Principle negotiation technieken is waarschijnlijk effectiever dan traditioneel onderhandelen of onderhandelen, zal tijd en geld besparen en stress verminderen.

principiële onderhandelingen hebben betrekking op een op belangen gebaseerde aanpak voor het beslechten van geschillen. Het concept van principiële onderhandelingen werd voor het eerst uiteengezet door Roger Fisher, William Ury en Bruce Patton in hun boekgetting to Yes. In hun boek leggen de auteurs vier (4) basisprincipes van onderhandeling uit.

deze beginselen zijn::

  • aandacht voor belangen, niet voor posities
  • opties voor wederzijds gewin uitvinden
  • aandringen op het gebruik van objectieve criteria

het komt erop neer dat mensen moeten samenwerken om een geschil op te lossen.

om in een gezamenlijk probleemoplossend denken te komen, is het belangrijk om de mensen van het probleem te scheiden. Dus, het aanvallen of bekritiseren van iemand kan voelen als een goede zaak om te doen, maar het maakt bijna altijd een geschil moeilijker op te lossen. Ook moet er zorg voor worden genomen om te voorkomen dat het triggeren van de angst van mensen, woede en angst, omdat studies hebben aangetoond dat het moeilijker is voor mensen om goede beslissingen te nemen met deze emoties vertroebelen hun oordeel.

helaas nemen mensen tijdens een geschil vaak extreme standpunten in en bereiden ze zich dan voor om te reageren op de extreme tegenstand van de andere kant. Dit leidt meestal tot harde onderhandelingen, verloren tijd, hogere kosten en gekwetste gevoelens. Dit gebeurt vaak simpelweg omdat er misverstanden zijn, verkeerde interpretaties, een gebrek aan het delen van informatie, of het erkennen van informatie die werd gedeeld.

simpel gezegd, soms luisteren mensen in een geschil niet naar elkaar.

in plaats van goed te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, bereiden mensen vaak hun eigen antwoorden voor of luisteren ze naar hun eigen kiesdistrict. Bij principiële onderhandelingen ligt de nadruk op het eerste, proberen elkaars belangen beter te begrijpen en te erkennen, vanuit het perspectief van de ander. Dit kan dan iedereen in een positie brengen om succesvol samen te werken, wat uiteindelijk leidt tot een resultaat dat beter voldoet aan iedereen.

bijvoorbeeld, een eerlijk gesprek waarbij elke persoon het verhaal vanuit zijn ogen vertelt, terwijl de ander luistert en niet oordeelt, kan de partijen helpen hun eigen overtuigingen te testen en nieuwe perspectieven te krijgen. Het erkennen van het verhaal van de andere persoon, of je het eens bent met het of niet, is de sleutel tot de mogelijkheid om vervolgens samen te werken om gezamenlijk probleem op te lossen; mensen willen weten dat ze gehoord zijn (anders zullen ze al hun tijd zichzelf herhalen om ervoor te zorgen dat ze gehoord zijn.)

dan, wanneer de partijen overgaan tot het bespreken van hun belangen, in plaats van alleen hun standpunten, kan creatief denken worden toegepast om een wederzijds gewin te bereiken dat iedereen tevreden stelt. Meer ter zake, op interesses gebaseerde onderhandelingen benadrukken de dingen die mensen echt willen en nodig hebben, niet wat ze zeggen dat ze willen of nodig hebben. Het is gemakkelijker om dat te doen nadat de partijen de kans hebben gehad om gehoord te worden, gehoord te worden en samen te werken, met een nieuw gevonden perspectief gebaseerd op alles wat in het proces is geleerd.

en ten slotte kan een verwijzing naar objectieve criteria helpen bij het bereiken van een eerlijke overeenkomst en helpen voorkomen dat ze vast komen te zitten. Externe bronnen zoals eerdere ervaringen, statuten of jurisprudentie kunnen dienen als basis, zodat de Overeenkomst niet wordt opgelost ten gunste van wie het meest kan praten of het hardst kan schreeuwen, maar in plaats daarvan is gebaseerd op een eerlijke uitkomst die de belangen van iedereen bevredigt.

principiële onderhandeling is het niet eens met de mythe dat er een “vaste taart” bestaat, en pleit in plaats daarvan voor het idee dat de partijen kunnen samenwerken, op een creatieve gezamenlijke probleemoplossende manier, om de grootte van de taart te vergroten!

er zijn enkele prachtige boeken die deze methoden helpen verklaren:

  • Getting to Yes, Fisher, Ury and Patton (Harvard Negotiation Project)
  • moeilijke gesprekken, Stone, Patton, Sheen (Harvard Negotiation Project)
  • Beyond Winning, Robert Mnookin (Harvard Business School)
  • gestructureerde onderhandelingen: een winnend alternatief voor rechtszaken, Lainey Feingold

neem contact op met onze California collection pesterijen en credit rapportage advocaat om uw zaak te bespreken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.