prenatale blootstelling aan omgevingspesticiden verhoogt het risico op autismespectrumstoornis (ASD) bij kinderen, volgens onderzoeksresultaten gepubliceerd in het British Medical Journal.

onderzoekers verkregen de gegevens van patiënten met ASD van het California Department of Developmental Services. De gegevensverzameling omvatte patiënten met een comorbide intellectuele handicap. Elke zaak werd vergeleken met hun respectievelijke Geboorteregister uit het Office of Vital Statistics. Willekeurig geselecteerde controle records werden gekoppeld aan elk geval 10: 1 per geboortejaar en geslacht. Het California-mandated Pesticide Use Reporting system werd gebruikt om een geografisch informatiesysteem tool te ontwikkelen. Residentiële geboorteadressen, zoals vermeld op geboorteakten, werden geocodeerd om prenatale blootstelling aan pesticiden en baby ‘ s te schatten. In het onderzoek werden 11 Pesticiden met hoog gebruik onderzocht op basis van eerdere implicatie in neurologische ontwikkelingstoxiciteit. Logistieke regressieanalyses werden uitgevoerd om het verband tussen ASD en elke blootstelling te schatten.

een totaal van 2961 personen met ASD, waaronder 445 met een verstandelijke beperking, werden gekoppeld aan 35.370 controles. De sociodemografische kenmerken waren in beide groepen vergelijkbaar en de meerderheid van de deelnemers (81,2% tot 82,6%) waren mannen.

Lees verder

“verder onderzoek moet translationeel zijn en experimentele en epidemiologische benaderingen integreren om de onderliggende mechanismen in de ontwikkeling van de aandoening verder te verduidelijken,” concludeerden de onderzoekers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.