gestructureerde producten en portable alpha zijn concepten die al vele jaren bestaan ,maar hun synthese is onlangs naar voren gekomen als een opwaarts beleggingsfenomeen, met name onder pensioenregelingen. Een gestructureerd, draagbaar alpha-product dat gebruik maakt van een portefeuille van hedgefondsen als alpha-bron, kan een aantrekkelijk beleggingsinstrument zijn wanneer het goed gestructureerd is met de nodige aandacht voor risicotoleranties.

gestructureerde producten kunnen qua complexiteit uiteenlopen, maar vertonen over het algemeen drie belangrijke kenmerken: (1) zelfbeheersing; (2) beperkte toevlucht; en (3) bundeling of ontvlechting van risico ‘ s. Evenzo kan de toepassing ervan over het algemeen worden gegroepeerd in: (1) Wijziging van risico-beloning – hefboomwerking, hoofdbescherming of gepoolde Versus enkelvoudige activa-risico; (2) regulerende structurering – belasting of boekhouding; of (3) naleving van beleggingen – met beleggingsmandaten of wettelijke beperkingen.

Portable alpha ‘ s thesis is het toepassen (of port) van rendementen van Alfa-genererende strategieën (die waarvoor een actieve manager een grotere kans heeft om beleggingsrendementen boven een benchmark te produceren, zoals hedgefondsen) op bètastrategieën (doorgaans liquide benchmarks). Impliciet in de thesis is dat bètastrategieën zoals long-only large-cap aandelen zeer efficiënt zijn en, daarom, bestaat er een lagere kans dat een actieve manager consequent rendement (exclusief Vergoedingen) boven zijn/haar benchmark kan produceren. Daarom kan het efficiënter zijn om toegang te krijgen tot de bètastrategie in derivatenformaat.

de voordelen van het synthetiseren van gestructureerde producten en portable alpha in structured portable alpha worden in het volgende voorbeeld geïllustreerd. Stel dat u $ 100 miljoen te investeren en waren gericht rendement van ten minste gelijk aan de s&P 500. De iShares S&P 500 Index (een exchange-traded s&P 500 tracker fund) heeft de afgelopen drie jaar de s&P 500 zelf met een op jaarbasis berekende rente van -0,12% pa ondertroffen volgens Morningstar. Een alternatief middel om toegang te krijgen tot de s&P 500 zou zijn om te investeren in een eenvoudige herverpakking, waarin een special purpose vehicle (SPV) (1) een “bullet-maturity collateralised debt obligation” (CDO) met een AAA/AAA-rating-betalende LIBOR + 0,3% pa; en (2) een s&P 500-swap met een LIBOR + 0,05% pa kost. De SPV-investering is op zichzelf staand en beperkt in verhaal, terwijl het CDO-en s&P 500-risico worden gebundeld. Als gevolg hiervan, met Aaa/AAA zekerheid, ontvangt u de s&P 500 plus 0,25% pa (de spread tussen de CDO-beveiliging en de kosten van de s&P 500 swap) in plaats van de s&P 500 min 0.12% pa.

hetzelfde concept toepassen op een portefeuille hedgefondsen kan nog betere resultaten opleveren. Een goed gediversifieerd fonds van hedgefondsen (FOF) richt zich doorgaans op een LIBOR-rendement van + 3-6% (met 3-8% volatiliteit op jaarbasis) over een marktcyclus. Om Aaa/AAA-zekerheid te verkrijgen, zou men kunnen beleggen in een rated collateralized fund obligation (CFO)-renderende LIBOR + 0,5-0,6%, waardoor de outperformance in de illustratieve herverpakking zou toenemen tot ten minste 0,45% boven de s&P 500. Men kan ook het aangaan van een opdrachtgever beschermd hedge fund structuur gericht FOF retourzendingen worden teruggebracht van LIBOR + 3% LIBOR + 1.75% (ervan uitgaande dat opdrachtgever bescherming kost ongeveer 1.25%), in welk geval de outperformance in de verpakking zou worden met 1,7% boven de S&P 500 (hoewel de ‘zekerheid’ niveau kan worden teruggebracht tot een AA-niveau door de waardering van een typische bescherming van de tegenpartij of de verspreiding verlaagd met 0,2-0,4% van het ter afdekking van het risico van een bepaalde bescherming van de tegenpartij voor een bepaalde tenor).

dezelfde techniek kan worden toegepast op verschillende benchmarks zoals de Nikkei, FTSE of zelfs de Lehman Aggregate Bond Index. Bij het koppelen van een benchmark aan een alfa-bron is het echter altijd verstandig om de correlatie van de alfa-en bètabronnen te evalueren (FOF vertonen doorgaans een lage, soms negatieve correlatie met deze benchmarks) en om het gestructureerde draagbare Alfa-product achteraf te testen. Als de benchmark bijvoorbeeld een hoge neerwaartse volatiliteit heeft laten zien, kan het verstandig zijn gebruik te maken van opties of puts om het nadeel van de benchmark te beperken.

kortom, een synthetisch gestructureerd, draagbaar alfaproduct dat gebruik maakt van FOF kan de blootstelling aan liquide investeringen op lange termijn transformeren van een blootstelling met een grote kans op een negatieve volgsfout naar een blootstelling met een aanzienlijke kans (op AA-of AAA-zekerheid) op betekenisvolle outperformance. Zoals met elk gestructureerd product, echter, beleggers moeten haar juridische, fiscale en andere regelgevende adviseurs of deskundigen raadplegen alvorens een investering te doen.

www.rbsdelivery.com

dit artikel is voornamelijk bedoeld voor lezers buiten Japan. Niets hierin is bedoeld of moet worden opgevat als informatie over een investering door Japanse ingezetenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.