2Kings 20: 1-7 in die dagen was Hizkia ziek tot de dood. En de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: geef orde aan uw huis; want gij zult sterven, en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht naar de muur, en bad tot de Heer, zeggende: Ik smeek U, O Heer, gedenk nu, hoe ik voor uw aangezicht gewandeld heb in waarheid en met een volmaakt hart, en heb gedaan wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende zeer. En het geschiedde, eer Jesaja in het middelste voorhof uitgegaan was, dat het woord des HEEREN tot hem geschiedde, zeggende: Keer weder, en zeg tot Hizkia, den overste Mijns volks: Alzo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u genezen; ten derden dage zult gij opgaan in het huis des HEEREN. En Ik zal vijftien jaren aan uw dagen toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de hand des konings van Assyrie verlossen; en Ik zal deze stad verdedigen, om Mijnentwil, en om Mijns knechts Davids wil.
en Jesaja zei, Neem een klomp vijgen. En zij namen en legden het op de kook, en hij herstelde.
het Hebreeuwse woord dat wordt gebruikt voor “klont” is Strongs H1690
עבלה
debêlâh
deb-ay-law’
uit een ongebruikte wortel (verwant aan H2082), wat waarschijnlijk betekent om samen te persen; een koek van geperste vijgen: – koek (klont) van vijgen.
in Jesaja 38:21 staat: “want Jesaja had gezegd: laat hen een klomp vijgen nemen, en het tot een plaster op de zweer leggen, en hij zal herstellen.
het woord plaister (dit is de juiste spelling) Strong’s definieert het als
H4799
מרח
mârach
maw-rakh’
een primitieve wortel; goed te verzachten door wrijven of druk; vandaar (medicinaal) toe te passen als een verzachtend middel: – leg voor een plaister.
dit is het hedendaagse equivalent van een kompres.
de Bijbel geeft niet aan wat Hizkia ‘ s specifieke ziekte was, het zegt alleen “kook”, wat Strong ’s concordantie beschrijft als:
h7822
shichıyn
Shekh-een’
van een ongebruikte wortel die waarschijnlijk brandend betekent; ontsteking, dat wil zeggen een zweer: – kook, botch.
God gaf ons deze instructies lang geleden en veel mensen gebruiken het vijgenpap vandaag nog steeds.

instructies voor een Vijgenkompres:
Vijgenkompres zijn gemakkelijk te maken en te gebruiken. Ze zijn geweldig voor een aantal aandoeningen, waaronder abces van de tanden en tandvlees, steenpuisten, karbonkels, wratten, blaren, zweren, abnormale gezwellen, littekenweefsel, en nog veel meer.

1 of meer verse vijgen (afhankelijk van de grootte van het aangetaste gebied)
gaas
verband
Verwarm de vijg voorzichtig gedurende 3 minuten. Splits de vijg open en plaats deze op het aangetaste deel. Plaats het gaas over de bovenkant. Zet het verband op zijn plaats over het gaas. Vervang het kompres tweemaal daags (elke 8 uur).
Hoe maak je een Vijgenkompres met gedroogde vijgen?
1 of meer gedroogde vijgen
gaas
verband
Split de vijg open en week Deze enkele minuten in warm water. Plaats de vijg over het aangetaste deel. Leg er een dun laagje gaas bovenop. Zet het verband op zijn plaats over het gaas. Ververs het kompres tweemaal daags.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.