een belangrijke factor voor het verhogen van de loopsnelheid is het vermogen om de stuwkracht te verhogen. Hoewel is aangetoond dat de voortstuwingskracht gerelateerd is aan het enkelmoment en de hoek van de ledematen, is de relatieve bijdrage van elke factor aan de voortstuwingskracht nooit vastgesteld. Het primaire doel van deze studie was om de relatieve bijdrage van enkel moment en trailing limb hoek aan de stuwkracht te kwantificeren voor valide individuen lopen met verschillende snelheden. Twintig gezonde individuen liepen op hun zelfgeselecteerde en 120% van de zelfgeselecteerde loopsnelheid op de loopband. Kinematische gegevens werden verzameld met behulp van een 8-camera motion-capture systeem. Een model dat de relatie beschrijft tussen enkelmoment, hoek van de ledematen en stuwkracht werd verkregen door quasi-statische analyse. Onze belangrijkste bevindingen waren dat enkelmoment en trailing limb hoek elk lineair bijdraagt aan de stuwkracht, en dat de verandering in trailing limb hoek bijna twee keer zoveel bijdraagt als de verandering in enkelmoment aan de toename van de stuwkracht tijdens de snelheid modulatie voor gezonde individuen. Gezonde individuen moduleren bij voorkeur de hoek van de achterste ledematen meer dan het enkelmoment om de stuwkracht te verhogen. Toekomstige werkzaamheden zullen bepalen of deze controlestrategie kan worden toegepast op personen na de slag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.