volheid – Spaans Woordenboek

(uit lat. plenitudo).

1. f. heelheid, integriteit of kwaliteit van plenum.

2. f. hoogtepunt, piek of culminerend moment van iets. Je bent in de volheid van het leven.

~ van de tijden.

1. f. tijd van de incarnatie van Jezus Christus.

volheid – eenvoudig Bijbels woordenboek

tip, Doctor vet, (gr. “plêrõma”). Hoewel het over het algemeen vertaald wordt als “volheid”, wordt het ook uitgestort als” vervulling”, ” overvloed “en”volledig herstel”.”Afgeleid van het werkwoord “pleroõ” (vullen), betekent het “dat wat gevuld is of is”, en ook “dat wat iets vult of waarmee iets gevuld is”. Vandaar de Betekenis van”volheid ” of”vervulling”.

afgezien van min of meer letterlijke toepassingen, zoals het vullen van de twaalf manden met restjes (Marcus 6:43),( Marcus 8:20), lit. “de volheid, of volheid van … manden”), gebruikt: (A) van” de volheid der heidenen ” die de vervulling van het aantal heidenen in deze bedeling van genade aangeeft (Rom.11:25). (B) van het” volledige herstel “(of” volheid”) van Israël (Rom.11:12), (C) van de liefde, die niet slechts een deel is dat vervuld moet worden van de wet, maar” de volheid ” is, de totale vervulling van de eisen van de wet (Rom. 13:10), (d) van de volheid of vervulling van de tijd (A) bij de eerste komst van de Heer (Gal. 4: 4) en (B) bij de wederkomst van de Heer wanneer Christus komt “in de beschikking van de volheid” (of” de volheid”) van de tijden, dus: deze uitdrukking geeft de tijdspanne aan waarmee een periode daarvoor culmineert. (E) het is van toepassing op de gemeente, het lichaam van Christus, “de volheid van Hem, die alles in alles vervult” (EF.1:23). Zo is de gemeente de volheid van Christus, die waarin Christus zijn volheid van doel vindt, de uiteindelijke vervulling van zijn verlangens en doeleinden. Op zijn beurt is de gelovige voorbestemd om “vervuld te worden met alle volheid van God” (EF. 3:19), verenigd met Christus door de geest als een lid van zijn lichaam, en vervuld met alle gaven, rijkdom en kracht en liefde van God, in overeenstemming met zijn vereniging met het hemelse Hoofd, genietend van zijn aanwezigheid, genade en kracht.

in Christus “woont alle volheid van de Godheid lichamelijk” (cf. F. Lacueva, “Greek-English interlinear New Testament”, loc. cit.), want “in hem behaagde hij, dat al de volheid zou wonen” (Kol. 1:19) F. Lacueva, op.cit, loc. cit). Deze volheid betekent de manifestatie van de volle werkelijkheid van God in Christus op een onbegrensde manier, van zijn identificatie met hem, verblijf in Christus in al zijn kracht en eigenschappen, in al zijn natuur en wezen. Alle volheid van Gods wezen en natuur woont voortdurend en permanent in Christus. Er kan geen beperking worden gesteld aan deze realiteit dat God in Christus is, dus Christus is, op een volmaakte en volmaakte manier, de manifestatie van God, dezelfde God die in al zijn volheid geopenbaard is en volledig aan Christus gecommuniceerd is, God vlees gemaakt. Zo wordt Christus”het beeld van de onzichtbare God” genoemd.In de woorden van F. F. Bruce: “Christus het beeld van God noemen is zeggen dat in hem het wezen en de natuur van God volmaakt zijn geopenbaard, dat in hem het onzichtbare zichtbaar is gemaakt.., een onovertroffen openbaring van zijn “eeuwige kracht en Godheid” (in Christus) is nu verleend. (The “Christ Hymn” of , Bibliotheca Sacra, abr.- jun. 1984, blz. 101). En deze volheid van Christus staat in hevig contrast met gnostische en andere doctrines die beweerden dat de volheid was afgestudeerd in een hele reeks” aeonen ” of “goddelijke emanaties” die de afstand bedekten tussen een geheel geestelijke God en de mens in zijn lichamelijke natuur, in een steeds geestelijke opeenvolging waardoor hij moest opstijgen in een lange keten van bemiddeling. In tegenstelling tot dit alles dringt Paulus aan op de uniciteit van Christus ‘ bemiddeling, met uitsluiting van elke andere vermeende bemiddelaar (1 Tim. 2:5), en in het feit dat alle volheid in hem woont (Kol.1:19), Dit is de volheid van de Godheid (Kol. 2: 9).

volheid – Alfonso Lockward Dictionary

Is de kwaliteit van volledig, compleet, voltooid zijn. In de evangeliën wordt de term perisseuo gebruikt, wat betekent “genoeg te hebben” (“en ze aten allemaal, en werden gevuld; en ze verzamelden wat er over was van de stukken…” ).

voor het idee van p. het woord pleroma wordt gebruikt, het heeft ook die connotatie van” dat wat vult”, of”dat wat vult”. Het is vertaald als “lappendeken” in Kol. 2: 10]).

geleerden argumenteren veel over Paulus ‘ gebruik van de term pleroma. Het wordt erkend dat het behoort tot de woordenschat gebruikt door de gnostici, zoals te zien is in de documenten van •Nag-Hammadi. Aldus werd het middenkorps aangewezen dat volgens het gnosticisme tussen het universum en de Godheid functioneerde. Er zijn Studies gemaakt die het bestaan van een beginnend gnosticisme al in de dagen van Paulus bewijzen, wat zijn brief aan de Kolossenzen lijkt te hebben gemotiveerd. Misschien is dat de reden waarom de apostel het woord van de gnostische of protognostische woordenschat nam. Of misschien leerde hij het in zijn lezingen van de Griekse cultuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.