A * Harvest Song

Salme 65

En EasyEnglish Oversettelse Med Notater (om 1200 wordvocabulary) På Salme 65

www.easyenglish.bibelen

Gordon Churchyard

Ord i esker er fra Bibelen.

Ord merket med * stjerne er beskrevet i ordlisten på slutten.

den oversatte Bibelteksten har ennå ikke gått Gjennom AdvancedChecking.

Jesus tok brød og takket Gud. Han brøt det og ga det til (hans venner). Han sa: «Dette er min kropp som jeg gir for deg. Gjør dette for å huske meg.» På samme måte gav han dem begeret etter måltidet. Han sa: «dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Jeg skal utøse mitt blod for dere.» (Lukas 22: 19-20) (Andre ord for avtale er «pakt» og «testamente».)

(dette er) for musikklederen.4407 Det er En salme Av David, en sang.2628 2129 1 Stillhet er lovprisning til deg, Gud, På Sion.
Og vi vil holde våre løfter til deg.

v2 Du Er Den Som Hører *Bønn.4407 Til deg skal hver mann og kvinne komme.

v3 mine *synder er for tunge for meg.
Du (bare) kan ta bort (de dårlige resultatene av) vår * ulydighet.

v4 mannen som youchoose vil bli veldig glad.4407 Du skal føre ham nær, og han skal gå inn i dine forgårder.
Vi vil ha mange gode ting i huset ditt, i ditt * hellige * tempel.

v5 du svarer oss ved å gjøre det som er rettferdig,
men de skremmer oss.4407 Du Er Den Gud som frelser oss.4407 Du er et håp for folk fra jordens ender og langt borte hav.

6 du er så sterk at du har gjort fjellene.
Alt du gjør viser hvor kraftig du er.

v7 du stopper havene fra å være sint, slik at vannet ikke lar støy.
Du gjør det samme med folk.

v8 De som bor langt borte, ser de store tingene du har gjort.
det gjør dem redde.
hvor morgen begynner og kveld avsluttes (de) shoutfor * glede (til deg).

v9 du bryr deg om theland.
du sender regn på det, og du får jorden til å vokse braplanter.4407 Guds elver er fulle av vann.
de gir folk *korn fordi det er hvordan du forberedt (landet).

v10 Hell vann på landet der plogen var. Dette vil gjøre det flatt.
la regnet gjøre bakken myk. (Da) det vil vokse gode (planter).

v11 den beste delen av året ernår du gir oss gode ting.
Overalt hvor du går, er det rikelig.

v12 feltene i ville stederhell ut gode ting.
Over hele åsene er det rikelig.

v13 markene er fulle av sauer.Dalene er fulle av * korn.
(de synes) å rope og synge for * glede!

Historien Om Salme 65

Mange Bibelstudenter tror at dette er en * høstsalme. * Harvestis når folk plukke frukt og grønnsaker som de trenger for mat. Jødenes tre * avlinger:

1. Påske (Mars-April). Dette var den første * høsten, da de brakte inn * korn kalt bygg. De lagetbrød fra bygg.

2. Pinse (Mai-Juni). Dette var den andre * høsten, da de brakte inn *korn kalt hvete. De har også gjort det.

3. Tabernakler (September-Oktober). Dette var den siste innhøstingen da de plukket druene.De laget vin av druene.

Vin er en drink med alkohol i den.

disse *høstene minner oss om brødet Og vinen Som Jesus sa var hans legeme og blod. Paulus minner oss også om At Fordi Jesus døde atPassover han var den første * innhøstingen Av det Nye guds folk! «Førstegrøden av dem som er sovnet inn», 1 Kor 15: 20.)

Hvis Salme 65 er en *høstsalme, så er Den til Bruk Ved Påske.Det ville ikke være noe *korn fortsatt i markene ved andre og tredje * høst.

men vi kan se på salmen på en annen måte. Vi kan si at:

· vers 1 – 4 fortell oss At Gud frelser oss

· vers 5 – 8 fortell oss At Gud er mektig

· vers 9 – 13 fortell oss At Gud gir oss mange gode ting.

når konger og deres soldater gikk gjennom et land, tok de ofte alt sammen med dem. Når Gud som konge går gjennom et land, forlater han mer enn han tar!2628 2943 Da David skrev denne salmen, hadde Han ikke bygget templet. Hisson Solomon gjorde det. Så, vers 4 handler om * teltet Som David brukte som et * tempel, eller noen andre forandret salmen etter At Salomo bygde * tempelet.

Hva Salme 65 betyr

Vers 1 er vanskelig å forstå. Kanskje det betyr at det er godt å være stille for Gud. Slik har vi oversatt det. Eller kanskje detbetyr at det er * stillhet der det skal være * ros. Noen oversettelsersi at dette er hva det betyr. Også noen greske Bibler har «ijerusalem» på slutten av verset. Sion er bakken I Jerusalem hvorsolomon bygget * tempelet.

Vers 3: Mange føler at deres * synder er * som envekt på dem. Det gjør dem veldig trist. Her følte David *slik. Men healso visste At Gud kunne ta vekten bort. «Ta bort» I Hebreerne «slett ut». Det er * som å skjule et merke ved å sette et større merke på det. Du kan ikke se det første merket! Du har «slettet det ut». Hvis du vil vite mer om * synd, *ulydighet og blotting ut * synd, les notater i Salmene 32 og 51 i dette settet av salmer.

Vers 4: * domstolene er delene av * tempelet utenforhovedbygningen. Det var mange små rom For Guds tjenere å leve.

Vers 5: Alt Det Gud gjør er rettferdig.Dette betyr at det ikke er noe galt eller dårlig i det. Men noen av tingene som han gjør folk redd. Vi kaller det de føler «frykt». Det gjør noen mennesker redd For Gud. Det får andre til å se hvor stor han er, og de vil elske og * tilbe ham. Vi kaller denne typen god frykt «*ærefrykt».

i vers 6-8 har vi den andre typen «frykt for gud». Gud gir disse menneskene håp, og de vil rope for *glede til him.In med andre ord, de er så glade for at Det får Dem til å synge For Gud!

Vers 6: «Made the mountains» er egentlig «sette fjellene på sine plasser» på hebraisk. Jesus sa at våre * bønner kunne flytte fjell også! Det er fordi Når Vi ber Gud showspeople hvor sterk han er.

Vers 7: Jesus gjorde dette da Han var i en båt med sine venner.De trodde at de skulle drukne fordi stormen var så ille! Men jesus stanset stormen, så vannet ikke hørtes.

Vers 8: En veldig viktig ting om denne salmen er atdet sier at alle kan komme Til Gud. Se på vers 2. «Hver mann og kvinne skal komme.» Og i dette verset «de som bor langt borte se hvor stor du er». Hvor langt? Fra øst («hvor morgenstarter») til vest («hvor kvelden avsluttes»)! Salme 65 forteller oss at Vi ikke trenger Å Være Israelitter. Vi kan alle komme Til Gud, hvor som helst vileve!

Vers 9: «Forberedt» betyr At Gud gjorde ting til landet slik at det ga mye frukt og grønnsaker. Regn var viktig For Jødene. Uten det var det ingen frukt og grønnsaker. De ville dø av sult. Men Gud sendte rikelig med vann. «Korn» er et ord som betyrfrukten av planter *som hvete, mais, bygg og andre. Vi bruker dem til å lage brød.

Vers 10: når vi pløyer jorden, gjør ikke plogen det flatt. Men regnet gjør det flatt igjen. Det gjør det også mykt såfolk kan plante frø.

Vers 11: Så kommer *høsten. Det er den beste tiden av året, Sier David i salmen! Gud gir mange gode ting.

Vers 12 – 13: her er 4 steder Hvor Gud gir plentyof gode ting:

· de ville stedene hvor ikke mange mennesker bor

· åsene hvor det er vanskelig å dyrke ting

· stedene hvor bønder holder mange sauer

· dalene i nærheten av elvene der *kornet vokser.

På alle disse stedene … faktisk, overalt … Gud gir rikelig.Vi sier ofte at han «velsigner» oss. Det ordet «velsigner» betyr egentlig at når vi planter frø, vil vi få mye frukt og grønnsaker;når vi holder sauer, vil det være mange baby sauer (lam); og menn og kvinner vil få barn. «Velsigne» betyr god * avlinger av alle slag!

Noe å gjøre

Mange mennesker er ikke «*velsignet». * Be Til Gud at hanvil * velsigne dem, det vil si, send dem rikelig med mat og andre ting som detrenger. Aldri slutte å be for dette. Jesus sa til oss: «Gi oss i dag brød for i dag «(Matteus 6: 11).

Ordliste

ærefrykt ~ redd for noen større enn deg, men fortsatt lovingthem.

velsigne ~ si gode ting om, eller gjør gode ting til.

baner ~ deler av et * tempel utenfor bygningen.

pakt ~ når to mennesker blir enige, inngår de en pakt.

ulydighet ~ ikke adlyde.

korn ~ frø av et høyt gress-*som plante, som vi bruker tillage brød.

høst ~ tid når de plukker frukt og grønnsaker.

hellig ~ veldig veldig bra; Bare Gud er virkelig hellig (fordi han alltid adlyder hans regler); Jerusalem var hellig fordi folk *tilbad Gud Der.

glede ~ føler seg lykkelig dypt inne.

like ~ et annet ord for ‘as’.

ros ~ (substantiv, eller å være noe) ord som sier detnoen eller noe er veldig bra.

ros ~ (verb, eller gjør noe) si at noen ellernoe er veldig bra.

bønn ~ ord som du sier når du ber.

rettferdig ~ veldig veldig bra; Bare Gud er veldig rettferdig (orhas rettferdighet); gjør det som er rett.

rettferdighet ~ å være veldig god.

silence ~ veldig stille, uten støy.

synd ~ (substantiv, eller å være noe) en ikke adlyde Guds regler.

sin ~ (verb, eller gjør noe) ikke adlyde Guds regler.

tempel ~ en spesiell bygning hvor folk *tilber Gud.

telt ~ et lite hus laget av dyreskinn.

tilbedelse ~ si at noen er veldig fantastisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.