PostgreSQL: Bruk AV NULL og IKKE NULLKLAUSULER

Ukjente verdier i databasetabellen behandles annerledes AV SQL. NÅR ett eller flere felt i en tabell må settes tomt, BRUKES NULL-nøkkelordet på tidspunktet for tabellopprettelse, OG NULLVERDIEN kan brukes til å velge eller sette inn eller oppdatere data i tabellen. NULL verdi angir ikke null eller tom verdi. Det brukes hovedsakelig for det feltet der verdien mangler eller ukjent eller ingen verdi er aktuelt. Men hvis et felt i et bord må sette obligatorisk, må DU ikke bruke NULL søkeord i løpet av tabellopprettelsen. HVORDAN DU kan bruke NULL og IKKE NULLKLAUSULER I PostgreSQL til å kjøre velg, sett inn, oppdater OG slett SQL-setninger vises i denne opplæringen.

Opprett tabell VED HJELP AV NULL OG IKKE NULL

OPPRETT TABELL firma
(company_id INT IKKE NULL PRIMÆRNØKKEL,
navn varchar(40) IKKE NULL,
adresse varchar(150),
telefon char(20),
land varchar(50),
website_url varchar (50) ikke angitt);

OPPRETTE TABELLELEMENTER
(item_id SERIAL,
navn varchar (40) STANDARD (‘Ikke Tilordne’),
antall INT NULL,
company_id INT,
PRIMÆRNØKKEL (item_id),
SEKUNDÆRNØKKEL(company_id) REFERANSER company (company_id) );

Sett Inn Noen Data i tabeller:

Sett inn I Firmatabellen:

SETT inn i selskapet (company_id, navn, adresse, telefon, land, website_url)
VERDIER (1, ‘Samsung’, ‘ 123….’, ‘+337277888’, ‘Korea’, ‘www.samsung.com’);
SETT inn i selskapet(company_id, navn, adresse, telefon, land, website_url)
VERDIER (2, ‘Symphony’, ’67/A ….’, ‘+42343567’, ‘Chaina’, ‘www.symphony.com’);
SETT inn i selskapet (company_id, navn, adresse, telefon, land)
VERDIER (3, ‘LG’, ’45/B ….’, «, ‘Japan’);

Sett inn elementer tabell:

SETT inn elementer(navn, antall, firma_id)
VERDIER (‘LG 122’, 4000,3);
SETT inn elementer (navn, antall, firma_id)
VERDIER ( ‘Samsung 460’, 7000, 1 );
SETT inn elementer (navn, antall, firma_id)
VERDIER (‘Symphony E80’, 2200,2 );

Eksempel-1: Bruk NULL OG IKKE NULL i SELECT Query

a) NULL

følgende spørring vil hente alle navn-og adressedata fra firmatabellen der website_url-verdien er null. Det er bare en post der website_url-verdien ER NULL.

VELG navn, adresse
fra firma
hvor website_url ER NULL;

b) IKKE NULL

utgangen AV IKKE NULL er motsatt AV NULL. Følgende utvalgsspørring returnerer alle poster fra firmatabellen der website_url-feltet inneholder data.

VELG navn, telefon
fra firma
hvor website_url IKKE ER NULL;

Eksempel-2: BRUK NULL ELLER IKKE NULL I SETT Inn Spørring

følgende spørring vil sette inn company_id-verdi fra firmatabell til varetabell som ikke har noen website_url-verdi. Det er en post i selskapet der website_url ER NULL. Så, en post vil bli satt inn etter å ha utført spørringen.

Sett inn elementer
(company_id)
VELG company_id
fra firma
hvor website_url ER NULL;

Eksempel-3: Bruk AV NULL I OPPDATERINGSSPØRRING

navnefeltverdi for elementer tabell vil bli oppdatert som posten inneholder NULL i antall felt. Ifølge dataene vil en post bli oppdatert etter å ha utført spørringen.

OPPDATER elementer
ANGI navn = ‘Ny Verdi’
hvor antall NULL;

Eksempel-4: BRUKE NULL ELLER IKKE NULL I UPDATE Query

følgende spørring vil slette poster fra elementer tabell der antall verdien ER NULL. Det er bare en post i varetabell der antallverdien ER NULL. Så, en post vil bli slettet etter å ha utført spørringen.

SLETT fra elementer
hvor antall ER NULL;

DU kan bruke NULL-og IKKE NULL-klausuler MED WHERE-klausul for å utføre en spørring basert på tabellen hvis tabellen inneholder EN NULLVERDI. MEN NULLVERDI og tom streng er ikke identiske. Hvis DU oppretter et felt i tabellen uten NULL-alternativ og beholder tomme data i dette feltet, VIL NULL-setningsdelen ikke fungere for dette feltet. DU kan bruke NULL-setningsdelen for en tabell basert på tabellstrukturen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.