Post-venstre anarki er en ny strøm i anarkistisk tenkning som fremmer en kritikk av anarkismens forhold til tradisjonell venstreorientering. Noen post-venstreorienterte forsøker å unnslippe ideologiens grenser generelt, samtidig som de presenterer en kritikk av organisasjoner og moral.

På mange måter vender Post-venstre anarki tilbake til anarkiets individualistiske røtter, og trekker det fri fra sine kollektivistiske vekter.

Påvirket Av Arbeidet Til Max Stirner og Av Situationist International, er post-venstre anarki preget av et fokus på sosial oppstand og en avvisning av venstreorientert sosial organisasjon.

Post-leftists hevder at venstre, selv det revolusjonære venstre, er anakronistisk og ute av stand til å skape forandring. Post-venstre anarki tilbyr kritikk av radikale strategier og taktikker som vi anser gammeldags: demonstrasjon, klasseorientert kamp, fokus på tradisjon, og manglende evne til å unnslippe rammen av historien. Boken Anarchy in The Age Of Dinosaurs, for eksempel, kritiserer tradisjonelle venstreorienterte ideer og klassisk anarkisme mens ringer for en forynget anarkistisk bevegelse. Kriminaliteten. essay «Din Politikk Er Kjedelig som Faen» er en annen kritikk av «venstreorienterte» bevegelser:

Hvorfor har ikke det undertrykte proletariatet tatt til fornuft og sluttet seg til dere i deres kamp for verdens frigjøring? de vet at dine antikverte proteststiler-dine marsjer – håndholdte tegn og sammenkomster – nå er maktesløse for å påvirke reell forandring fordi de har blitt en så forutsigbar del av status quo. De vet at ditt Postmarxistiske sjargong er off-putting fordi det egentlig er et språk av ren akademisk tvist, ikke et våpen som er i stand til å undergrave kontrollsystemer…

— Nadia C., «Din Politikk Er Kjedelig Som Faen»

Hva Post-Venstre Anarki Kritiserer¶

Venstre¶

 • kritikk Av Venstre som tåkete, anakronistisk, distraherende, en fiasko & på viktige punkter en kontraproduktiv kraft historisk («kapitalens venstrefløy»)

 • kritikk Av venstreorienterte aktivister for politisk karriere, kjendiskultur, selvrettferdighet, privilegert fortropp & martyrdom

 • kritikk av venstresidens tendens til å isolere seg i akademia, scener & cliques mens de også forsøker å opportunistisk styring av kamper

Ideologi¶

 • En Stirner-aktig kritikk av dogmer & ideologisk tenkning som et tydelig fenomen til fordel for» kritisk selvteori » på individnivå & felles nivå

Moral¶

 • en moralsk nihilistisk kritikk av moral/reified values/moralism

Organisationalism¶

 • kritikk av permanente, formelle, massemedierte, stive, vekstfokuserte organisasjonsmåter til fordel for midlertidige, uformelle, direkte, spontane, intime former for forhold

 • kritikk Av Venstreorienterte organisasjonsmønstrers tendenser mot managerialisme, reduksjonisme, profesjonalitet, substitutionisme & ideologi

 • kritikk av fagforeningenes tendenser & Venstreorienterte organisasjoner for å etterligne politiske partier, opptre som racketeere/meklere, med kadrebaserte hierarkier av teoretiker & militant eller intellektuell & grunt, defailting mot institusjonalisering & ritualisering av et møte-stemmegivning-rekruttering-marsjeringsmønster

Identitetspolitikk¶

 • kritikk identitetspolitikk i den grad den bevarer victimization-aktiverte identiteter & sosiale roller (dvs. bekrefter snarere enn å negere kjønn, klasse, etc.) & påfører skyld-indusert lammelse, blant andre

 • kritikk av enkeltstående kampanjer eller orienteringer

Hva Post-Venstre Anarkister Verdi¶

 • flytte utover anarkismen som en statisk historisk praksis i anarki som en levende praksis

 • fokus på dagliglivet & interseksjonaliteten derav i stedet for dialektikk / totaliserende fortellinger (unntatt anarkoprimitivister har en tendens til epistemologi)

 • understreker personlig autonomi & en avvisning av arbeid (som tvangsarbeid, fremmedgjort arbeidskraft, arbeidsplass-centricity)

 • kritikk Opplysning forestillinger Om Kartesiske dualiteter, rasjonalisme, humanisme, demokrati, utopi, etc.

 • kritikk av industrielle forestillinger om massesamfunn, produksjon, produktivitet, effektivitet, «Fremgang», teknofili, sivilisasjon (esp. i anti-sivilisasjon tendenser)

Post-Venstre Anarki er et paraplybegrep som inkluderer:

 • Egoisme

 • Nihilistisk Anarki

 • Og Til En Viss Grad, Postanarkisme

Ressurser¶

«Din Politikk Er Kjedelig som Faen» Av Crimethinc

«Uansett Hva Du Gjør, Kom Deg Unna Med Det» Av Jason McQuinn

«Leftism 101» Av Lawrence Jarach

«Anarkister, Ikke La Venstre(overs) Ødelegge Appetitten din» Av Lawrence Jarach

«Kritisk Analyse Av Venstre: Lets Clean House» Av Joaquin Cienfuegos

«Kritisk Tenkning som Et Anarkistisk Våpen» Av Wolfi Landstreicher & Jason McQuinn

«Mot Organisasjonalisme: Anarkisme Som Både Teori & Kritikk Av Organisasjon» Av Jason McQuinn

«Demoraliserende Moralisme: Det Nytteløse I Fetisjiserte Verdier» Av Jason McQuinn

«From Politics To Life: Ridding Anarchy Of The Leftist Millstone» av wolfi Landstreicher (Sterkt Kritisert Av Lilith I «Gender Disobedience: Antifeminism & Insurrectionist Non-Dialogue»)

Radikal Teori: En Wrecking Ball For Elfenbenstårn» Av Wolfi Landstreicher

«Mot Massesamfunnet» Av Chris Wilson

«På Organisasjon» Av Jacques Camatte

«Pilsen: Chicagos Hverdagsrevolusjon» Av Silas Crane

«Anarki i Dinosaurenes Tidsalder»

«Dager Med Krig, Netter Med Kjærlighet» av Silas Crane crimethinc

«Egoet Og Dets Eget» Av Max Stirner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.