Prenatal eksponering for omgivende pesticider øger risikoen for autismespektrumforstyrrelse (ASD) hos børn, pr.

efterforskere opnåede optegnelser over patienter med ASD fra California Department of Developmental Services. Dataindsamling omfattede patienter med comorbid intellektuel handicap. Hver sag blev matchet med deres respektive fødselsrekord hentet fra Office of Vital Statistics. Tilfældigt udvalgte kontrolposter blev matchet til hvert tilfælde 10: 1 efter fødselsår og køn. Det californiske mandat rapporteringssystem for pesticidbrug blev brugt til at udvikle et geografisk informationssystemværktøj. Fødselsadresser til boliger, som anført på fødselsattester, blev geokodet for at estimere prænatal og spædbarnseksponering for pesticider. Undersøgelsen undersøgte 11 pesticider med høj anvendelse baseret på tidligere implikation i neuroudviklingstoksicitet. Logistiske regressionsanalyser blev udført for at estimere sammenhængen mellem ASD og hver eksponering.

i alt 2961 personer med ASD, herunder 445 med intellektuel handicap, blev matchet med 35.370 kontroller. Sociodemografiske egenskaber var ens i begge grupper, og størstedelen af deltagerne (81,2% til 82,6%) var mænd.

fortsæt med at læse

“yderligere forskning bør være translationel og integrere eksperimentelle og epidemiologiske tilgange til yderligere at belyse underliggende mekanismer i udviklingen af lidelsen,” konkluderede forskere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.