strukturerede produkter og portable alpha er koncepter, der har eksisteret i mange år, men deres syntese er for nylig opstået som et opadgående investeringsfænomen, især blandt pensionsordninger. Når struktureret korrekt under behørig hensyntagen til risikotolerancer, et struktureret bærbart alfa-produkt, der anvender en portefølje af hedgefonde som alfa-kilde, kan være et attraktivt investeringsværktøj.

strukturerede produkter kan variere i kompleksitet, men har generelt tre nøgleegenskaber: (1) selvindeslutning, (2) begrænset anvendelse og (3) bundtning eller adskillelse af risici. Tilsvarende kan deres anvendelse generelt grupperes i: (1) Ændring af risikobelønning-gearing, hovedbeskyttelse eller samlet versus risiko for et enkelt aktiv; (2) lovgivningsmæssig strukturering – skat eller regnskab; eller (3) Investeringsoverholdelse-med investeringsmandater eller juridiske begrænsninger.

Portable alpha ‘ s afhandling er at anvende (eller port) afkast fra Alfa-genererende strategier (dem, for hvilke en aktiv manager har større sandsynlighed for at producere investeringsafkast ud over et benchmark, såsom hedgefonde) til betastrategier (typisk flydende benchmarks). Implicit i afhandlingen er, at beta-strategier som long-only large-cap-aktier er meget effektive, og der findes derfor en lavere sandsynlighed for, at en aktiv manager konsekvent kan producere afkast (eksklusive gebyrer) ud over hans/hendes benchmark. Derfor kan det være mere effektivt at få adgang til beta-strategien i afledt format.

fordelene ved at syntetisere strukturerede produkter og portable alpha i structured portable alpha er illustreret i følgende eksempel. Antag, at du havde $100 millioner til at investere og var rettet mod afkast på mindst lig med S&P 500. IShares S&P 500-indekset (en børshandlet S&P 500 tracker-fond) har underpresteret S&P 500 selv med en årlig sats på -0.12% pa i løbet af de sidste tre år ifølge Morningstar. Et alternativt middel til at få adgang til S&P 500 ville være at investere i en simpel ompakning, hvor et Special Purpose vehicle (SPV) har (1) en AAA/AAA-rated bullet-maturity collateralised gældsforpligtelse (CDO)-betaler LIBOR + 0,3% pa; og (2) En S&P 500 bytte koster LIBOR + 0,05% pa. SPV-investeringen er selvstændig og begrænset i regres, mens den samler CDO og S & P 500-risikoen. Som et resultat vil du med aaa/AAA-sikkerhed modtage S&P 500 plus 0,25% pa (spredningen mellem CDO-sikkerheden og omkostningerne ved S&P 500 bytte) i stedet for S& P 500 mindre 0.12% pa.

anvendelse af det samme koncept på en portefølje af hedgefonde kan give endnu bedre resultater. En veldiversificeret fond af hedgefonde (FOF) målretter typisk afkast på LIBOR + 3-6% (med 3-8% årlig volatilitet) over en markedscyklus. For at opnå aaa / AAA-sikkerhed kunne man investere i en vurderet sikkerhedsstillelse fondsforpligtelse (CFO)-hvilket giver LIBOR + 0,5-0,6%, hvilket ville øge outperformance i den illustrative ompakning til mindst 0,45% over S&P 500. Man kunne også indgå i en hovedbeskyttet hedgefondsstruktur, hvor målrettet FOF-afkast reduceres fra LIBOR + 3% til LIBOR + 1,75% (forudsat at hovedbeskyttelsesomkostningerne er omtrent 1,25%), i hvilket tilfælde outperformance i ompakningen ville være 1,7% over S&P 500 (skønt ‘sikkerhedsniveauet’ kan reduceres til et AA-niveau på grund af vurderingen af en typisk beskyttelsesmodpart eller spredningen reduceret med 0,2-0,4% for at afdække risikoen for en bestemt risiko for en beskyttelse modpart for en given tenor).

den samme teknik kan anvendes på en række benchmarks såsom Nikkei, FTSE eller endda Lehman Aggregate Bond-indekset. Når man parrer et benchmark til en alfa-kilde, er det dog altid forsigtigt at evaluere sammenhængen mellem alfa-og beta-kilderne (FOF viser typisk lav, undertiden negativ, korrelation til disse benchmarks) samt at back-teste det strukturerede bærbare alfa-produkt. For eksempel, hvis benchmarket har vist høj nedadrettede volatilitet, kan det være klogt at overveje at anvende optioner eller sætter for at begrænse ulempen ved benchmarket.

samlet set kan et syntetiseret struktureret bærbart alfa-produkt, der anvender FOF, omdanne flydende, kun lang investeringseksponering fra en med stor sandsynlighed for negativ sporingsfejl til en med en signifikant Sandsynlighed (til AA eller AAA-sikkerhed) for meningsfuld outperformance. Som med ethvert struktureret produkt bør investorer dog konsultere sine juridiske, skattemæssige og andre lovgivningsmæssige rådgivere eller eksperter, inden de foretager en investering.

www.rbsdelivery.com

denne artikel er primært rettet mod læserne uden for Japan. Intet heri er beregnet til at være eller bør fortolkes som information om enhver investering fra japanske beboere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.