en vigtig faktor for at øge gåhastigheden er evnen til at øge fremdrivende kraft. Selvom fremdrivningskraft har vist sig at være relateret til ankelmoment og efterfølgende lemvinkel, er det relative bidrag fra hver faktor til fremdrivningskraft aldrig blevet bestemt. Det primære formål med denne undersøgelse var at kvantificere det relative bidrag fra ankelmoment og efterfølgende lemvinkel til fremdrivningskraft for raske individer, der går i forskellige hastigheder. Tyve raske individer gik på deres selvvalgte og 120% af selvvalgte ganghastighed på løbebåndet. Kinematiske data blev indsamlet ved hjælp af et 8-kamera bevægelsesoptagelsessystem. En model, der beskriver forholdet mellem ankelmoment, bageste lemvinkel og fremdrivningskraft blev opnået gennem kvasi-statisk analyse. Vores vigtigste fund var, at ankelmoment og bageste lemvinkel hver bidrager lineært til fremdrivningskraft, og at ændringen i bageste lemmervinkel bidrager næsten lige så dobbelt så meget som ændringen i ankelmoment til stigningen i fremdrivningskraft under hastighedsmodulation for raske individer. Funktionsdygtige individer modulerer fortrinsvis bageste lemvinkel mere end ankelmoment for at øge fremdrivningskraften. Det fremtidige arbejde vil afgøre, om denne kontrolstrategi kan anvendes på enkeltpersoner poststroke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.