bioteknologi kan defineres som at gøre brug af det levende system, organismer til at udvikle produkter, der er til stor nytte. Generelt er det teknologien baseret på anvendelse af biologiske processer.

fordele og ulemper ved bioteknologi
billede af Michal Jarmoluk fra

bioteknologi omfatter en bred vifte af procedurer til ændring af levende organismer i henhold til menneskelige formål.

Den Europæiske Sammenslutning af bioteknologi definerer bioteknologi som integration af naturvidenskab og organismer, celler, dele deraf og molekylær analog til produkter og tjenester.

traditionelle processer bruger normalt de levende organismer i deres naturlige form, mens den moderne form for bioteknologi indebærer en mere avanceret modifikation af det biologiske system og organisme. Processer som brygning og bagning af brød falder ind under traditionel bioteknologi. Men i det 21.århundrede involverer bioteknologi forskellige avancerede teknologier, der giver anledning til nye produkter og processer.

moderne bioteknologi beskæftiger sig med rækken af processer og mekanismer, især på molekylært niveau. Bioteknologi er opdelt i fire brede discipliner, nemlig medicinske processer, industrielle processer, marine processer og landbrugsprocesser.

bioteknologi har forskellige anvendelser inden for cellekultur, genkloning, avl, moderne immunologi, udvikling af nye lægemidler, landbrugsanvendelse osv. og har gjort vores liv meget lettere.

en kort historie

mennesker har brugt bioteknologi siden civilisationens begyndelse. Egypterne brugte gær til at bage syret Brød, kineserne udviklede gæringsteknikker til brygning. På landbrugsområdet har landmændene valgt bedst egnede afgrøder med det højeste udbytte og fundet at ændre afgrødernes genetik ved at introducere dem til et nyt miljø og interbreeding processer gennem traditionel bioteknologi.

fermentering af øl, der falder ind under bioteknologiprocessen, blev praktiseret i Mesopotamien, Egypten, Kina og Indien, hvor maltede korn udsættes for gæringer, der giver anledning til øl gennem reaktioner.

efter at have fået en større forståelse af mikrobiologi i det tidlige 20.århundrede tog bioteknologien et større spring. I 1917 brugte Chaim først en ren mikrobiologisk kultur i en industriel proces til at producere acetone, der blev brugt til at udvikle sprængstoffer under Første Verdenskrig, og det førte også til udvikling af antibiotika, Penicillin i 1928, som er et antibiotikum, der bruges til at helbrede bakterieinfektionen hos mennesker.

moderne bioteknologi blev udviklet gennem genetisk gennembrud, der involverede gensplitning og overførsel af et gen til bakterien. På nuværende tidspunkt har bioteknologi gjort store fremskridt inden for videnskab og teknologi ved at indføre teknologi som genkloning, nye avlsmetoder, biokemi, medicinske fremskridt, landbrugsfremskridt og industriel bioteknologi.

bioteknologi er en af de største teknologiske fremskridt i tiden og er blevet udbredt inden for forskellige områder som medicin, landbrug, industri og sundhedspleje.

fordele ved bioteknologi

bioteknologi giver mange fordele for mennesker og miljø på mange måder nogle af dem er forklaret nedenfor:

Landbrugsfordele

ved hjælp af bioteknologi kan vi udvikle de bedste afgrødesorter, der har større udbytter og er resistente over for visse skadedyr, sygdomme kan overleve under stressende miljøforhold og er resistente over for kemiske behandlinger. Genetisk modificerede afgrøder, hvis DNA er blevet modificeret ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi, giver anledning til nye træk, der ikke forekommer i naturlige afgrøder.

ifølge data hævdede landmændene, at brugen af genetisk modificerede afgrøder er produktionshastigheden øget med en stor faktor. Genteknologi hjælper også med at producere frugt og grøntsager hele året i enhver sæson.

øget ernæring i afgrøder

bioteknologi hjælper med at forbedre ernæringsindholdet i afgrøder som vitaminer, protein og mineraler, og forbedret ernæring kan være nyttigt at forbedre diætkvaliteten i vid udstrækning og reducerer sundhedsmæssige problemer forårsaget af mangel på ernæring. Folk kan få meget ernæring ved at indtage den samme mængde mad, de spiste før, hvilket giver flere mennesker mulighed for at få mad og mindsker sult.

forbedring på det medicinske område

teknologier som genteknologi, genetisk testning og genetisk mutation havde ændret det medicinske felt. Genetisk test giver os mulighed for at forstå det menneskelige genom hjælper med at forstå de forskellige genetiske sygdomme og hjælper med at finde behandling/kur for dem.

genomik, undersøgelsen af genet giver os mulighed for at studere det levende væsens egenskaber og har bidraget til at finde fødselsdefekter og forskellige genetiske lidelser. Bioteknologi hjælper også med at fremstille vacciner til helbredelse af sygdomme.

Farmaceutiske Fordele

bioteknologi har adskillige anvendelser inden for lægemiddeludvikling og-produktion og farmakogenomik. Moderne bioteknologi har et stort bidrag til opdagelsen af biofarmaceutiske midler, ethvert farmaceutisk produkt fremstillet af biologiske kilder og farmakogenomik studerer, hvordan en persons genetiske sammensætning påvirker hans reaktion på stoffer, og hjælper dermed med at studere lægemiddeleffekter på et bestemt individ.

industrielle fordele

industriel bioteknologi er også kendt som hvid bioteknologi, hjælper i forskellige industrielle processer såsom industriel gæring. Det studerer mikroorganismer for bedre katalysatorer til at generere nyttige produkter som mad, kemikalier, stoffer, tekstiler, papir osv. og det reducerer også farligt kemisk affald. Dets hovedmål er at bruge vedvarende materiale til produktion og til at producere biologisk nedbrydelige produkter.

miljøfordele

siden udviklingen af teknologi har direkte påvirket miljøet, da industrier producerer farligt industriaffald og skaber luftforurening. Bioteknologi giver os mulighed for at skabe produkter, der har bedre biologisk nedbrydelige egenskaber og giver os mulighed for at bruge vedvarende råvarer til produktion, hvilket hjælper med at redde miljøet og minimere det fodaftryk, der efterlades for fremtidige generationer.

ulemper ved bioteknologi

mens bioteknologi giver mange fordele for mennesker og miljø, er der også flere potentielle ulemper.

genetiske mutationer er farlige

introduktion af fremmede gener til kosten kan påvirke menneskers sundhed, immunsystemet tolererer muligvis ikke de ønskede gener indsat gennem genetisk modificeret mad kan være farligt for den menneskelige krop. Dette kan forårsage allergier, undertiden kræft, og nogle sygdomme bliver immune over for stoffer, som er et alvorligt problem.

indvirkning på økosystemet og naturen

bioteknologi bruges til at modificere organismer, genetisk, hvis virkning stadig ikke er kendt. Disse genetisk modificerede organismer, herunder bakterier, kan undslippe i miljøet og kan forstyrre balancen i økosystemet. Dette kan som følge heraf være ubalance i økosystemet og også skadeligt for levende organismer, især mennesker.

det kan være destruktivt

da bioteknologi involverer genetisk ændring af forskellige organismer både til produktion såvel som forskningsformål. Under denne proces med genetisk veksling kunne der produceres nogle nye slags bakterier, som kan være farlige. I de forkerte hænder kan det også omdannes til et farligt biologisk våben og kan forårsage massiv ødelæggelse.

felt med mange ukendte

selvom vi opdagede mange anvendelser af bioteknologi, er der stadig mange ukendte teorier om teknologi. For eksempel, hvad hvis vi ændrer en persons genetik for at helbrede en bestemt sygdom? Der kan være nogle negative virkninger, som stadig ukendt for os, så det er stadig et emne af stor spænding.

negative virkninger på afgrøder

på en måde hjælper bioteknologi os med at øge produktionshastigheden for afgrøder, men det forringer også jordens frugtbarhed. Sådanne afgrødesorter kræver en høj mængde næringsstoffer fra jorden, hvilket igen gør jorden ufrugtbar inden for en lille tidsperiode. Dette kan forårsage infertilitet i jorden, hvilket vil øge brugen af kemisk gødning, og dette vil direkte påvirke miljøet, og brugen af kemisk gødning påvirker også afgrødernes kvalitet.

mangel på genetisk mangfoldighed

forskellige bioteknologiske processer bruges til at øge afgrødeudbyttet, og deres næringsrige kvalitet såvel som på det medicinske område genmutation bruges til at teste forskellige biologiske processer og produkter. Det er også muligt, at der en dag kan ske noget dårligt og vil sætte vores overlevelse i fare, da bioteknologi ikke er grundigt kendt.

konklusion

teknologiske revolutioner i dag kan skabe bedre kapacitet og muligheder. Bioteknologiens popularitet er blevet omfattende på grund af dens større anvendelser inden for landbrug og medicin.

brugen af moderne teknologi hjalp fremskridt med de teknologier, vi brugte før, gav anledning til nye områder inden for bioteknologi såsom genomik, genetisk modifikation, cellekultur, anvendt immunologi, og det giver et godt liv og et sikrere miljø.

bortset fra mange fordele er der mange negative virkninger af bioteknologi, der har farlige virkninger på levende væsener og miljøet.

misbrug af teknologien kan bringe menneskeliv i fare, af denne grund er visse områder inden for bioteknologi, såsom kloning af mennesker, blevet begrænset. I de forkerte hænder kan bioteknologi endda skabe masseødelæggelsesvåben.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.