korelace mezi testováním účinnosti a klinickou účinností je základem použití vakcíny. K měření účinnosti se používají různé metody testování, jako je fyzikální chemie, anti-patogenita, imunita, infekce a ochrana proti infekci nebo nemoci. Jejich použitelnost závisí na povaze antigenu a účelu testu. Fyzikální chemie a antigenní analýza mohou být použity samostatně nebo paralelně, aby se kontrolovala konzistence výroby a vzorce vakcíny, ale korelace mezi nimi a ochrannými účinky je často neprůkazná. Ve většině případů jsou základní imunologické charakteristiky antigenu a vztah mezi těmito charakteristikami a mechanismy onemocnění a mechanismem imunitního obranného mechanismu velmi málo známy. Creative Biolabs je světovým lídrem v oblasti analytického vývoje vakcín. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a pokročilé platformě jsme proto přesvědčeni, že nabízíme ty nejlepší vývojové služby pro testy účinnosti vakcín. Garantujeme nejlepší výsledky pro naše zákazníky po celém světě.

neutralizační experiment pro HPV vakcínu Potency Test-Creative Biolabs

Obr.1 neutralizační experiment pro test účinnosti vakcíny HPV.

tradiční Metoda testů účinnosti vakcíny

aby bylo možné vyhodnotit kvalitu vakcíny, musí test účinnosti konečného produktu přísně prosazovat standardy účinnosti stanovené vnitrostátními regulačními orgány. Univerzální metodou pro testování účinnosti vakcín je test na zvířatech. Naočkovat stejný typ zvířete doporučenou imunologickou dávkou do předepsaného dne věku po optimální době imunitní odpovědi a napadnout imunizované zvíře a kontrolní zvíře současně jsou schopné způsobit patogenezi zvířete, měřit schopnost vakcíny a snížit výskyt onemocnění po určité době podle ochrany imunizovaného zvířete.

alternativní metody testů účinnosti vakcíny

alternativní metody zahrnují experimentální substituci na zvířatech a sérologickou substituci. První metodou je použití jiných zvířat s podobnými klinickými příznaky k nahrazení původních zvířat a nepřímé testování účinnosti této zvířecí vakcíny. Pokud jde o sérologickou metodu, účinnost vakcíny se hodnotí detekcí hladiny titru protilátek po imunizaci. Zahrnuje viry neutralizující experimenty a všechny druhy ELISA.

metody ELISA-Creative Biolabs

naše strategie testování účinnosti vakcín

naše technologie testování účinnosti pomáhají zajistit, aby každá důsledně vyráběná šarže vakcíny, která poskytuje úroveň ochrany stanovenou v původní studii účinnosti po celou dobu trvanlivosti produktů. Proces testování účinnosti Creative Biolabs se často skládá z několika nových technologií a výhod původní technologie. Tyto testy sahají od testu na zvířatech, testu PD50, testu PGP, ELISA až po PCR. Použití testování kontroly účinnosti je cenným nástrojem pro testování skutečné relativní pevnosti vyráběných montážních šarží vakcíny. Biologické výrobní metody jsou ze své podstaty variabilní a testování účinnosti je nástrojem k zajištění konzistence komerčních vakcín od šarže k šarži. Naše nová testovací platforma poskytuje rychlé, efektivní a přesné detekční služby. Poskytujeme také přizpůsobené služby pro vzorky ve studii pro různé účely.

  • vysoké rozlišení a vysoký nákladový výkon
  • vysoká specificita

Creative Biolabs je lídrem v oblasti vývoje vakcín a dlouhodobě se zaměřuje na analytický vývoj vakcín a kvalifikační služby. Máme zkušené odborníky a pokročilé platformy, které jsou schopny poskytovat vynikající služby. Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás pro více informací.

naše služby jsou určeny pouze pro výzkumné účely. Neposkytujeme služby přímo jednotlivcům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.