hlavním faktorem pro zvýšení rychlosti chůze je schopnost zvýšit hnací sílu. Ačkoli se ukázalo, že hnací síla souvisí s momentem kotníku a úhlem zadní končetiny, relativní příspěvek každého faktoru k hnací síle nebyl nikdy stanoven. Primárním účelem této studie bylo kvantifikovat relativní příspěvek momentu kotníku a úhlu zadní končetiny k hnací síle pro zdatné jedince, kteří chodí různými rychlostmi. Dvacet zdatných jedinců chodilo na svém vlastním výběru a 120% vlastní rychlosti chůze na běžeckém pásu. Kinematická data byla shromažďována pomocí systému snímání pohybu 8 kamer. Model popisující vztah mezi momentem kotníku, koncovým úhlem končetiny a hnací silou byl získán kvazi-statickou analýzou. Naše hlavní zjištění byla, že moment kotníku a úhel zadní končetiny každý přispívá lineárně k hnací síle, a že změna úhlu zadní končetiny přispívá téměř dvakrát tolik jako změna momentu kotníku ke zvýšení hnací síly během modulace rychlosti pro zdatné jedince. Zdatní jedinci přednostně modulují koncový úhel končetiny více než moment kotníku, aby zvýšili hnací sílu. Budoucí práce určí, zda lze tuto kontrolní strategii aplikovat na jednotlivce poststroke.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.