Abstrakt

nedávné zavedení laparoskopické cholecystektomie (LAPC) přineslo revoluci v chirurgické léčbě onemocnění žlučových kamenů. Vyvolalo však také pochybnosti o budoucí úloze mimotělní litotrypsie rázovou vlnou (ESWL) při léčbě žlučových kamenů. V této studii jsme porovnávali pacienty léčené úspěšně ESWL a disoluční terapií s pacienty léčenými LAPC. Z 67 pacientů mělo 50 úspěšnou clearance s ESWL, zatímco 50 z 54 mělo úspěšný LAPC. Hodnotíme trvání léčby, míru recidivy (ESWL) a náklady na léčbu v obou skupinách. Všichni pacienti měli nekomplikované symptomatické žlučové kameny. Kritéria pro zařazení byla v obou skupinách podobná s výjimkou pacientů s nefunkčními žlučníky, kteří byli vyloučeni z ESWL. Výsledky studie ukazují, že ačkoli ESWL je neinvazivní a je spojena s minimální morbiditou, je také nákladná a má vysokou míru selhání a recidivy. Naproti tomu laparoskopická cholecystektomie, která vyžaduje krátkodobý pobyt v nemocnici a slabost, se jeví jako bezpečná a účinná alternativa s výhodou z hlediska nákladů a trvání léčby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.