poporodní období je obdobím zvýšeného rizika nově vzniklého psychiatrického onemocnění, hospitalizací a ambulantní psychiatrické péče o nové matky. Výzkum poruch poporodní nálady se zaměřil především na závažnou depresivní poruchu, a přehlédl studium bipolární poruchy, zejména bipolární porucha II a bipolární porucha, která není jinak specifikována. Neschopnost správně diagnostikovat poporodní bipolární poruchu může zpozdit zahájení vhodné léčby, vést k nevhodné léčbě-čímž vyvolá (hypo) mánii, rychlé cyklování nebo smíšenou epizodu-nebo vést k polyfarmacii a refraktoritě léčby. Nejzávažnějším důsledkem je však vysoké riziko infanticidy a sebevraždy u žen s poporodní bipolární poruchou. I když nebyly validovány žádné specifické screeningové nástroje pro poporodní mánii nebo bipolární depresi, příznaky hypomanie, atypická deprese, rodinná anamnéza bipolární poruchy a rychlý nástup depresivních příznaků po porodu mohou naznačovat bipolární diatézu. Při absenci farmakologické nebo psychoterapeutické léčby, která by vedla k klinickému rozhodování, se doporučuje, aby léčba poporodní bipolární deprese dodržovala stejné pokyny jako léčba nepoporodní bipolární deprese s použitím léků, které jsou kompatibilní s laktací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.