a * Harvest Song

Žalm 65

EasyEnglish Překlad s poznámkami (asi 1200 wordvocabulary) na Žalm 65

www.snadnéanglicky.bible

Gordon Churchyard

slova v krabicích jsou z Bible.

slova označená hvězdičkou *jsou popsána v seznamu slov.

přeložený biblický text ještě musí projít pokročilou kontrolou.

Ježíš vzal chléb a poděkoval (Bohu). Zlomil ji a dal ji (svým přátelům). Řekl: „Toto je mé tělo, které vám dávám. Pamatuj si mě“. Stejným způsobem jim také dal (víno) pohár po večeři. Řekl: „Tento pohár je novou Dohodou v mé krvi. Vylije pro vás mou krev.“ (Lukáš 22: 19-20) (jiná slova prodohoda jsou „smlouva“ a „zákon“.)

(to je) pro hudebního vůdce.
(to je) Davidův Žalm, píseň.

v1 * ticho je * chvála tobě, Bože, v Sionu.
a budeme dodržovat naše sliby.

v2 jste ten, který slyší * modlitbu .
k Vám by měl přijít každý muž a žena.

V3 moje * hříchy jsou pro mě příliš těžké.
vy (pouze) můžete odnést (špatné výsledky) naší * neposlušnosti.

v4 muž, kterého jste si vybrali, bude velmi šťastný.
přivedete ho blízko a on půjde do vašich * soudů.
budeme mít spoustu dobrých věcí ve vašem domě, ve vašem * svatém * chrámu.

v5 odpovídáte nám tím, že děláte věci, které jsou * spravedlivé,
(ale) nás bojí.
jste Bůh, který nás zachraňuje.
jste nadějí lidí z konců zeměa daleko moře.

v6 jste tak silníže jste udělali hory.
vše, co děláte, ukazuje, jak mocní jste.

v7 zastavíte mořez hněvu, takže vody nevydávají žádný hluk.
děláte totéž s lidmi.

v8 ti, kteří žijídaleko vidět velké věci, které jste udělali.
to z nich dělá strach.
kde ráno začíná a večer končí (oni) křičí *radost (vám).

v9 staráte se o zemi.
posíláte na něj déšť a necháte půdu dobře růstrostliny.
řeky Boží jsou plné vody.
dávají lidem *obilí, protože to je způsob, jakým jste připravili (zemi).

v10 nalijte vodu na zemi, kdeor byl. Díky tomu bude plochý.
nechte déšť zjemnit zemi. (Pak) bude růstdobré (rostliny).

v11 nejlepší část roku jekdyž nám dáte dobré věci.
všude, kam jdete, je spousta.

v12 pole na divokých místechvylévat dobré věci.
po celém kopci je spousta.

v13 pole jsou plná ovcí.Údolí jsou plná obilí .
(zdá se) křičet a zpívat pro * radost!

příběh Žalmu 65

mnoho studentů Bible si myslí, že se jedná o Žalm sklizně. * Harvestis když lidé vybrat ovoce a zeleninu, které potřebují k jídlu. Židé tři * žně:

1. Pesach (Březen-Duben). To byla první sklizeň, když přivezli zrno zvané ječmen. Vyrobili je z ječmene.

2. Letnice (Květen-Červen). To byla druhá * sklizeň, když přinesli * obilí zvané pšenice. Také z toho udělali chybu.

3. Stánky (Září-Říjen). Byla to poslední sklizeň ,kdy sbírali hrozny.Vyráběli víno z hroznů.

víno je nápoj s alkoholem v něm.

tyto * sklizně nám připomínají chléb a víno, které Ježíš řekl, byly jeho tělem a krví. Paul nám také připomíná, že protože Ježíš zemřel atPassover byl první * sklizeň nového Božího lidu! („První plody těch, kteří spali“, 1 Korintským 15: 20.)

je-li Žalm 65 Žalm * sklizeň, pak je určen k použití při Pesachu.Na polích by při druhé a třetí sklizni nebylo obilí.

ale můžeme se podívat na Žalm jiným způsobem. Můžeme říci, že:

* verše 1-4 nám říkají, že nás Bůh zachraňuje

* verše 5-8 nám říkají, že Bůh je mocný

* verše 9-13 nám říkají,že Bůh nám dává spoustu dobrých věcí ·

když králové a jejich vojáci prošli zemí, často s sebou vzali všechno. Když Bůh jako král prochází zemí, odejdevíce, než bere!

když David napsal tento Žalm, nepostavil chrám*. Hisson Solomon to udělal. Verš 4 je tedy o stanu*, který David použil jako chrám*, nebo někdo jiný změnil Žalm poté, co Šalamoun postavil chrám*.

co znamená Žalm 65

verš 1 je obtížné pochopit. Možná to znamená, že je dobré mlčet před Bohem. Takto jsme to přeložili. Nebo možná toznamená, že tam je * ticho ,kde by měla být * chvála. Některé překladyříkají, že to je to, co to znamená. Také některé řecké Bible mají na konci verše“ injeruzalém“. Sion je kopec v Jeruzalémě, kdesolomon postavil chrám*.

Verš 3: Mnoho lidí má pocit ,že jejich * hříchy jsou * jako ahmotnost na ně. Je to velmi smutné. Tady se David cítil takhle. Ale healso věděl, že Bůh může vzít váhu pryč. „Take away“ V hebrejštině „blot out“. Je to *jako skrývat značku tím, že větší značku onit. Nevidíte první značku! „Vymazali jste to“. Pokud se chcete dozvědět více o * hříchu, * neposlušnosti a vymýcení * hříchu, přečtěte si poznámky v Žalmech 32 A 51 v této sadě žalmů.

verš 4: * soudy jsou části * chrámu mimo hlavní budovu. Bylo tam spousta malých místností, kde mohli bydlet Boží služebníci.

verš 5: Všechno, co Bůh dělá, je spravedlivé.To znamená, že v tom není nic špatného nebo špatného. Ale některé z věcí, které dělá, aby se lidé bojí. Říkáme tomu, co cítí „strach“. Někteří lidé se bojí Boha. To dělá ostatní vidět, jak velký je, andthey chtějí milovat a *uctívat Ho. Tento druh dobrého strachu nazýváme“ * awe“.

ve verších 6-8 máme druhý druh „strachu z Boha“. Bůh dává těmto lidem naději a chtějí křičet * radost him.In jinými slovy, jsou tak šťastní, že je nutí zpívat Bohu!

verš 6: „Made the mountains“ je v hebrejštině opravdu „put the mountains in their places“. Ježíš řekl, že naše * modlitby mohou pohnout i horami! Je to proto, že když se modlíme, Bůh ukazuje lidem, jak silný je.

verš 7: Ježíš to udělal, když byl na lodi se svými přáteli.Mysleli si, že se utopí, protože bouře byla tak špatná! ButJesus zastavil bouři, aby vody nevydaly žádný hluk.

verš 8: jedna velmi důležitá věc o tomto žalmu je toříká, že každý může přijít k Bohu. Podívejte se na verš 2. „Každý muž a žena by měli přijít“. A v tomto verši „ti, kteří žijí daleko, vidí, jak jste skvělí“. Jak daleko? Od východu („kde ránozačíná“) na západ („kde večer končí“)! Žalm 65 říká, že nemusíme být Izraelity. Všichni můžeme přijít k Bohu, ať jsme kdekoli!

verš 9: „připravený“ znamená, že Bůh udělal věcezemě, aby dala spoustu ovoce a zeleniny. Déšť byl pro Židy důležitý. Bez ní nebylo ovoce a zelenina. Umřeli by na hlad. Ale Bůh poslal spoustu vody. „Zrno“ je slovo, které znamenáovoce rostlin *jako pšenice, kukuřice, ječmen a další. Používáme je k výroběchléb.

verš 10: Když oráme zemi, pluh nenechte ji plochou. Ale déšť to opět zplošťuje. To také dělá to měkké taklidé mohou zasadit semena.

verš 11: Pak přichází * sklizeň. To je nejlepší čas roku, říká David v Žalmu! Bůh dává spoustu dobrých věcí.

verše 12 – 13: zde jsou 4 místa, kde Bůh dává spoustu dobrých věcí:

* divoká místa, kde nežije mnoho lidí

* kopce, kde je těžké pěstovat věci

* místa, kde zemědělci chovají spoustu ovcí

* údolí poblíž řek, kde roste * obilí.

na všech těchto místech … ve skutečnosti všude … Bůh dává hodně.Často říkáme, že nám“ žehná“. Toto slovo „žehná“ ve skutečnosti znamená, že když zasadíme semena, dostaneme spoustu ovoce a zeleniny;když chováme ovce, bude mnoho ovcí (jehňat); a muži a ženy budou mít děti. „Bless“ znamená dobré * sklizně všeho druhu!

co dělat

mnoho lidí není „* požehnáno“. * Modlete se k Bohu, že onbude * žehnej jim ,to znamená, poslat jim spoustu jídla a dalších věcí, které potřebujípotřebují. Nikdy se za to nepřestávejte modlit. Ježíš nám řekl, abychom se modlili „Dej nám dneschléb pro dnešek“ (Matouš 6: 11).

seznam slov

awe ~ bojí se někoho většího než vy, ale stále je miluje.

bless ~ říkat dobré věci o, nebo dělat dobré věci.

kurty ~ části chrámu před budovou .

smlouva ~ když se dva lidé dohodnou, uzavřou smlouvu.

neposlušnost ~ neposlouchání.

zrno ~ semeno vysoké trávy – * jako rostlina, kterou používáme k výrobě chleba.

sklizeň ~ čas, kdy sbírají ovoce a zeleninu.

Svatý ~ velmi velmi dobrý; pouze Bůh je opravdu svatý (protože healways dodržuje jeho pravidla); Jeruzalém byl svatý, protože lidé * uctívali Boha tam.

radost ~ pocit štěstí hluboko uvnitř.

like ~ další slovo pro ‚as‘.

chvála ~ (podstatné jméno nebo něco) slova, která to říkajíněkdo nebo něco je velmi dobré.

chvála ~ (sloveso, nebo dělat něco) říkají, že někdo neboněco je velmi dobré.

modlitba ~ slova, která říkáte, když se modlíte.

spravedlivý ~ velmi velmi dobrý; pouze Bůh je velmi spravedlivý (nebomá spravedlnost); dělá to, co je správné.

spravedlnost ~ být velmi dobrý.

ticho ~ velmi tiché, bez hluku.

hřích ~ (podstatné jméno, nebo být něčím) není poslušnost Božíchpravidel.

hřích ~ (sloveso, nebo dělat něco) neposlouchat Boží pravidla.

chrám ~ zvláštní budova, kde lidé * uctívají Boha.

stan ~ malý dům z kůže zvířat.

uctívání ~ říká, že někdo je velmi úžasný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.